Spring News

สปสช. ย้ำ! ระบบสายด่วน 1330 ปรับปรุงแล้ว โทรติด 100% ไม่มีสายค้าง!

18 มี.ค. 2565 เวลา 10:51 น. 298

สปสช. เผย ระบบสายด่วน 1330 ปรับปรุงแล้วเมื่อ 12 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ปัญหาการโทรไม่ติดลดลง ระดมความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายสมรรถนะคอลเซ็นเตอร์และช่วยรับโทรศัพท์ พร้อมปรับระบบสายด่วนใหม่

สปสช. ปรับระบบสายด่วน 1330 ใหม่ อัตราการโทรไม่ติดหรือไม่มีคนรับลดลงเป็น 0% จากนี้เน้นคัดกรองอาการเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์และเป็นสิทธิบัตรทอง แนะลงทะเบียนเข้าระบบรักษาที่บ้าน หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแนะนำรักษาตามแนวทางใหม่ของ สธ. เจอ แจก จบ 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงสถานการณ์ของสายด่วน 1330 ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาประชาชนโทรไม่ติด/ไม่มีคนรับสาย เนื่องจากมีการโทรเข้ามาพร้อมกันสูงสุดถึงกว่า 70,000 สายต่อวัน ทำให้ประชาชนที่ต้องการโทรเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง สอบถามข้อมูล หรือ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation บางส่วนไม่สามารถโทรเข้ามา 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ ปัญหาประชาชนโทรไม่ติด/ไม่มีคนรับสายเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนเกิน 20% ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. และมีจุดพีคที่ 57.49% ในวันที่ 26 ก.พ. สาเหตุนอกจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแล้ว กว่า 50% ที่โทรเข้ามา มาจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation แล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยบริการจึงเกิดความกังวลและโทรกลับเข้ามาเพื่อสอบถามความคืบหน้า 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สปสช. ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่น เช่น เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่จิตอาสาในการตอบโทรศัพท์ รับการสนับสนุน Call Center จากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยรับสาย ประชาสัมพันธ์ให้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง Non-voive เช่น ไลน์ออฟฟิเชียล @nhso รวมถึงนโยบายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ปรับเป็นการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านหรือ เจอ แจก จบ ดังนั้นสถานการณ์สาย  Abandon Call จึงมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ มาอยู่ในระดับต่ำกว่า 20% ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. และเหลือ 0% ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา

นพ.จเด็จ กล่าวว่า การลดจำนวน Abandon Call ต้องขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุนทั้งบุคลากรและ capacity มาช่วยสายด่วน 1330 อาทิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, พระพุทธบาท และสระบุรี ฝ่ายทหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกลุ่มจิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่ช่วยตอบโทรศัพท์และตอบไลน์แชท จนลด Abandon Call เหลือ 0% สามารถให้บริการประชาชนและตอบสนองผู้ติดเชื้อโควิดได้อย่างทันสถานการณ์

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า จากการปรับแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อใหม่แนวทางใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทั้งแนวทางผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านหรือ เจอ แจก จบ และการปรับ UCEP โควิด เป็น UCEP Plus คือ ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มสีเหลืองและสีแดง เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ใช้สิทธิ UCEP หรือรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทุกที่ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เป็นกลุ่มไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย เข้ารักษาตามแนวทางเจอ แจก จบนั้น 

ขณะนี้ สปสช.ได้ปรับบทบาทสายด่วน 1330 ไม่ได้รับลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาแล้ว แต่จะทำหน้าที่คัดกรองอาการ หากเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงคือ กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลือด, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 90 กก., มะเร็ง, เบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง กรณีเป็นสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิ สปสช. และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช.จะลงทะเบียนเพื่อจับคู่สถานพยาบาลเข้าระบบการรักษาที่บ้านต่อไป ส่วนสิทธิอื่นติดต่อสายด่วนของแต่ละสิทธิหรือสถานพยาบาลประจำของตน กรณีไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแนะนำให้ไปรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิรักษาของท่าน เพื่อเข้ารักษาตามแนวทาง เจอ แจก จบ ต่อไป 

โดยการใช้สิทธิมีดังนี้ สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว) หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น สิทธิประกันสังคม ไปรักษา รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ รวมถึงสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบประกันสังคมทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม 1506 และสิทธิข้าราชการ ไปรักษาได้ที่สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง ติดต่อสายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 วันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ