Spring News

ผลสำรวจทะเลตรัง พบ "สัตว์ทะเลหายาก" พะยูน โลมา เต่า อุดมสมบูรณ์

22 มี.ค. 2565 เวลา 8:50 น. 95

ผลการสำรวจจำนวนประชากรสัตว์ทะเลหายากทางอากาศปีที่ 16 ที่จังหวัดตรัง โดยปีนี้ผลการสำรวจโดยประมาณในเบื้องต้นพบ พะยูน 140-170 ตัว (พะยูนคู่แม่-ลูก 15-20 คู่) โลมาหลังโหนก 27 ตัว และเต่าทะเลปีนี้เยอะมากพบมากกว่า 141 ตัว

 ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายากในทะเลตรัง โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) ด้วยเครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line Transect และวิธีการสำรวจร่วมทางเรือโดยใช้โดรน (UAV-drone) ร่วมกับนักบินอาสาสมัคร Captain. Eduardo Angelo Loigorri และ Captain เอมมี่ คุณ ภิญญดา ภิธัญสิริ บริเวณเกาะลิบง เกาะมุกด์ และหมู่เกาะใกล้เคียง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ผลการตรวจสุขภาพประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่า พะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารบนแนวหญ้าทะเล และพฤติกรรมการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ยังพบ พะยูนคู่แม่-ลูก ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศของตัวสัตว์ รวมถึงโลมาหลังโหนกและเต่าทะเล สุขภาพโดยรวมไม่พบพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติ ส่วนข้อมูลจากการสำรวจจะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณทะเลตรังต่อไป

ที่มา : Tom Potisit 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ