svasdssvasds

โควิดวันนี้ 28 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 24,635 ราย เสียชีวิต 81 ราย

โควิดวันนี้ 28 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม  24,635 ราย เสียชีวิต 81 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (28 มี.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,635  ราย ติดเชื้อสะสม 3,553,720 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 81  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,880 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 14,200 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 28 มี.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,635 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 34 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 3,553,720  ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 81 ราย

• เสียชีวิตสะสม 24,880 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 25,753 ราย

• กำลังรักษา 250,737 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,718 ราย

• ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 675 ราย

• ฉีดวัคซีน 26,810 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 128,458,212 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 14,200 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,364,076 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 27.41%

โควิดวันนี้ 28 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม  24,635 ราย เสียชีวิต 81 ราย

related