svasdssvasds

Polar Vortex คืออะไร ? สภาวะแปรปรวน "อากาศเย็นฉับพลัน"

Polar Vortex คืออะไร ? สภาวะแปรปรวน "อากาศเย็นฉับพลัน"

Polar Vortex คืออะไร ? สภาวะแปรปรวน "อากาศเย็นฉับพลัน" จากภูมิภาคอาร์กติก รวมทั้งคำถามว่า มีความเกี่ยวข้องกับอากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วในประเทศไทยหรือไม่

Polar Vortex คืออะไร ? สภาวะแปรปรวน \"อากาศเย็นฉับพลัน\"

รู้จักปรากฎการณ์ Polar Vortex คืออะไร? NOAA หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศของสหรัฐ อธิบายเกี่ยวกับ โพลาร์ วอร์เท็กซ์ คือปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนที่เกิดจากอุณหภูมิ "น้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้น" ส่งผลให้ น้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็วจนเกิด "กระแสลมวน" พัดพาเอาอากาศเย็นจากน้ำแข็งที่ละลายไปยังภูมิภาคอื่นของโลก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

Polar Vortex คืออะไร ? สภาวะแปรปรวน \"อากาศเย็นฉับพลัน\"

Polar Vortex เกิดจากกระแสลมที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาวนรอบเหนืออาร์กติกราว 50 กิโลเมตร พร้อมย้ำว่ากระแสลมนี้ "ไม่ใช่พายุ" แต่เป็นเสมือนอาณาเขตกั้นระหว่างอากาศเย็นเยือกแข็งของอาร์กติกกับอากาศอุ่นรอบแลติจูดกลาง เปรียบเสมือนขอบเขตอากาศเย็นและหนาวไม่ให้เล็ดลอดไปหากัน พร้อมคำอธิบายว่านี่คือสภาพปกติของโพลาร์ วอร์เท็กซ์ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาร์กติก แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการที่พื้นที่อื่นในโลกได้รับอิทธิพลจากโพลาร์ วอร์เท็กซ์ที่แปรปรวน จนทำให้เมีอุณหภูมิลดลง หรืออากาศหนาวเย็นลงจากฤดูกาลปกตินั่นเอง

Polar Vortex คืออะไร ? สภาวะแปรปรวน \"อากาศเย็นฉับพลัน\"

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงว่า ภาวะอากาศหนาวในประเทศไทย ช่วงวันที่ 1 - 3 เม.ย. 2565 เป็นผลมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนไม่ใช่ผลกระทบหรืออิธิพลจาก Polar Vortex แต่อย่างใด

 

 

Cr. ข้อมูลจาก bangkokbiznews.com

related