svasdssvasds

รายงานจาก ยูนิเซฟ เผย ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยในเด็กตลอดช่วงโควิด-19 ระบาด

รายงานจาก ยูนิเซฟ เผย ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยในเด็กตลอดช่วงโควิด-19 ระบาด

รายงานโดยองค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ และธนาคารโลก พบว่าจากการปิดโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเรียนรู้ถดถอย โดยเฉพาะในครอบครัวยากจน และ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเด็กพิการและเด็กเล็กได้รับผลกระทบนี้มากที่สุด

โดยเชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ และธนาคารโลก แถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกประเทศออกมาตราการช่วยเหลือเด็กให้กลับมาเรียนหนังสือและชดเชยช่วงเวลาระหว่างล็อกดาวน์ ที่ส่งผลกระทบทั้งสุขภาพ ความเป็นอยู่ และ การเรียนรู้ถดถอย ซึ่งส่งผลต่อหน้าที่การงานในระยะยาวของเด็กๆ ในอนาคต

แถลงการณ์ร่วมกันจากทั้งสามองค์กรระบุว่า 

 • ตั้งแต่มีการปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เด็กทั่วโลกสูญเสียชั่วโมงการเรียน ไปมากกว่า 2 ล้านล้านชั่วโมง
 • เด็กมากกว่า 4 ใน 5 ประเทศมีการเรียนรู้ถดถอย 
 • ทักษะพื้นฐานที่เคยมีค่อยๆ หายไป เช่น ลืมการอ่านและเขียน อย่างร้ายแรงถึงขั้นลืมตัวอักษร ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่ขาดการเรียนรู้ช่วงปฐมวัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลังจากหกเดือนแรกของการแพร่ระบาด พบว่า 

 1. เด็กและเยาวชนอย่างน้อย 24 ล้านคนเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา 
 2. เด็ก 1 ใน 3 คนทั่วโลกถูกตัดขาดจากการศึกษาทั้งที่เพราะไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกล

 

 

ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อการศึกษา

 • ค่าเฉลี่ยใน การเรียนรู้ถดถอย ลงทั่วโลกประมาณร้อย 84 
 • เด็กที่ไม่ได้เรียนต้องเผชิญความเสี่ยงกับความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการถูกหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 • โรงเรียนยิ่งปิดการเรียนการสอนนาน จะยิ่งทำให้เด็กมีความเสี่ยงกับการถูกกระทำรุนแรงทางเพศ แรงงานเด็ก และการแต่งงานก่อนวัยอันควร 
 • นักเรียนร้อยละ 43 ในไลบีเรีย ไม่ได้กลับเข้าห้องเรียนแม้โรงเรียนกลับมาเปิดอีกครั้ง
 • จำนวนเด็กที่อยู่นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น 3 เท่าในประเทศแอฟริกาใต้ในช่วงการระบาดของโควิด-19
 • นักเรียนพลาดโอกาสการเรียนรู้ ขาดโภชนาการที่เหมาะสม และเวลาที่จะทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างปลอดภัย

ในประเทศไทย ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2563 พบว่า ครอบครัวในประเทศไทยเกือบครึ่งหนึ่งไม่พร้อมที่จะให้ลูกเรียนออนไลน์

 • ร้อยละ 51 ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์
 • ร้อยละ 26 ไม่มีอินเทอร์เน็ต 
 • ร้อยละ 40 พ่อแม่ผู้ปกครองร้อยมีเวลาที่จะดูแลลูกในการเรียนออนไลน์

ในรายงานกล่าวระบุต่อว่ามีประเทศที่ได้ทำการสำรวจไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ออกมาตรการฟื้นฟูการ การเรียนรู้ถดถอย ของเด็ก ๆ ทั้งนี้งบประมาณด้านการศึกษาถูกตัดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยงบประมาณจากแผนฟื้นฟูโควิด-19 นี้ถูกแบ่งมาให้กับงานด้านการศึกษาเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น 

โดยข้อเรียกร้อง จากองค์กรองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ที่มีต่อรัฐบาล เพื่อบรรเทาช่วยเหลือเด็กให้ฟื้นฟูและชดเชยการเรียนรู้ที่หายไปตลอดระยะเวลาโรคระบาดมีดังนี้

 • ให้เด็กกลับเข้าห้องเรียนให้เร็วที่สุด
 • ประเมินว่าความรู้ของเด็ก ๆ อยู่ที่ขั้นไหน
 • ช่วยให้เด็ก ๆ ตามทันสิ่งที่พลาดไป
 • ทำให้เด็กทุกคนปลอดภัย และพร้อมเรียนรู้

ที่มา

1 2