Spring News

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

21 เม.ย. 2565 เวลา 8:45 น. 47

ผู้บัญชาการทหารบก ส่งมอบสวนหย่อมใจกลางชุมชน สุโขทัย (Pocket Park) โดยได้รับความร่วมมือจาก สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

พลเอกณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานส่งมอบสวนหย่อมใจกลางชุมชน (Pocket Park) ตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง โดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยาได้มอบหมายให้ นายธงชัย ว่องไวพาณิชย์ ที่ปรึกษาสวนนงนุชพัทยา เป็นตัวแทนพร้อมด้วย นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา เป็นผู้แทนบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) 

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

โดยโครงการปรับปรุงที่รกร้างให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชน กองทัพบกได้ประสานความร่วมมือกับ สวนนงนุชพัทยา  และบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) เข้าปรับปรุงพื้นที่รกร้างและพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน เพื่อทำเป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชน (Pocket Park) บนเนื้อที่ 115.41  ตารางวา ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 26 สวน ใน 26 พื้นที่ของชุมชนแออัด

ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 27 การจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้ มีการปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อนมาวาง เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยายังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงามให้กับชุมชนอีก 

นอกจากสวนนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

“กองทัพบก” ร่วมสวนนงนุช ส่งมอบสวน Pocket Park กลางชุมชน สุโขทัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ