Spring News

บีทีเอส กรุ๊ป หนุนลดการใช้พลังงาน เข้าร่วมโครงการ "60+Earth Hour"

25 เม.ย. 2565 เวลา 2:00 น. 25

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งแสดงเจตนารมณ์ในการลดการใช้พลังงานและผลักดันให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ “60+ Earth Hour”

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยล่าสุดเข้าร่วมโครงการ “60+ Earth Hour” มุ่งแสดงเจตนารมย์ในการลดการใช้พลังงานและผลักดันให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมส่งมอบคุณค่าที่ดีในระยะยาวต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ