svasdssvasds

เช็กเลย! ยกเว้นค่าทางด่วนฟรี 3 สายทางในวันหยุดเดือน พ.ค.

เช็กเลย! ยกเว้นค่าทางด่วนฟรี 3 สายทางในวันหยุดเดือน พ.ค.

เช็กเลย! วันที่ 4, 13 และ 15 พฤษภาคม 2565 ยกเว้นค่าทางด่วนฟรี 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน ในวันหยุดเดือน พ.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศให้ “ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ” หรือ เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี รวม 3 สายทาง รวม 60 ด่าน ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย

  • วันฉัตรมงคล วันพุธที่ 4 พ.ค. 2565
  • วันพืชมงคล วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2565
  • วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2565

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

related