svasdssvasds

โควิดวันนี้ 10 พ.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 6,230 ราย เสียชีวิต 53 ราย

โควิดวันนี้ 10 พ.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 6,230 ราย เสียชีวิต 53 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (10 พ.ค. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,230 ราย ติดเชื้อสะสม 4,337,568 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 53 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,196 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 3,424 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 10 พ.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  6,230 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ  4 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,337,568 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย

• เสียชีวิตสะสม 29,196 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 11,132 ราย

• กำลังรักษา 80,002 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,481 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 715 ราย

• ฉีดวัคซีน 110,179 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 134,171,194 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 3,424 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,014,662 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 15.53%

โควิดวันนี้ 10 พ.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 6,230 ราย เสียชีวิต 53 ราย

related