svasdssvasds

"ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" ควรปฏิบัติตัวยังไง ห้ามทำอะไรบ้าง ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

"ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" ควรปฏิบัติตัวยังไง ห้ามทำอะไรบ้าง ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทาง "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อลดการแพร่ระบาด ทั้งการกักตัวและสังเกตอาการ

จากสถานการณ์ โควิดวันนี้ (12 พ.ค. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,019 ราย ติดเชื้อสะสม 4,353,237 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 59 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,311 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 7,940 ราย

 ล่าสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูล แนวทางปฏิบัติ "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" สำหรับผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 เช่น ทานอาหาร ดื่มสุรา อยู่ในสถานที่ระบบปิด โดยไม่สวมหน้ากาก ขณะอยู่ร่วมกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะกลับมาระบาดได้ทุกเมื่อ

"ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ

• ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable cases) พบผลบวก ตรวจด้วย ATK

• ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed cases) พบผลบวก ตรวจด้วย RT-PCR

• ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ พบผลบวก ตรวจด้วย RT-PCR/ATK

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• โควิดวันนี้ 12 พ.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 8,019 ราย เสียชีวิต 59 ราย

• NOSTRA แอพแผนที่โชว์ตำแหน่ง ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียวตามระบบเจอ แจก จบ

• ทานข้าวร่วมกัน เสี่ยงติดโควิด แนะเว้นระยะห่าง งดพูดคุย เลี่ยงการชิม

แนวทางการปฏิบัติสำหรับ "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง"

กักตัวที่บ้าน 5 วัน

• กักตัวอยู่ที่บ้าน ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน

• ตรวจ ATK วันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย

• หากมีอาการตรวจ ATK ทันที

 หากพบติดเชื้อด้วย ATK ให้ลงทะเบียน โทร. 1330 สปสช. เพื่อรับการดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง (Out-Patient with Self Isolation)

"ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสังเกตอาการตนเอง 5 วัน

• สามารถออกนอกพื้นที่ได้

• ตรวจ ATK วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย

"ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" เมื่ออยู่ในช่วงสังเกตอาการ สามารถทำได้

• ไปทำงานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น

• ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

• งดไปสถานที่สาธารณะ

• งดร่วมกิจกรรม รวมกลุ่มคนจำนวนมาก

• งดใช้ขนส่งสาธารณะ

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

related