svasdssvasds

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 พ.ค. 2565 ล่าสุดโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.35 บ. ดีเซล 31.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 พ.ค. 2565 ล่าสุดโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.35 บ. ดีเซล 31.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 พ.ค. 2565 ปตท. บางจาก เช็กราคา เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด ที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 พ.ค. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์  (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีราคาน้ำมันดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด 15 พ.ค. 65 กลุ่มน้ำมันเบนซิน

• น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 48.76 บาท

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 41.35 บาท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 41.08 บาท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 40.24 บาท 

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.24 บาท

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ราคาน้ำมันวันนี้ 14 พ.ค. 2565 เช็กราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ลิตรละเท่าไหร่

• ราคาน้ำมันวันนี้ 13 พ.ค. 2565 เช็กราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ลิตรละเท่าไหร่

• ราคาน้ำมันวันนี้ 12 พ.ค. 2565 เช็กราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ลิตรละเท่าไหร่

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด 15 พ.ค. 65 กลุ่มน้ำมันดีเซล

• ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 39.36 บาท

• ดีเซล B7  ลิตรละ 31.94 บาท 

• ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บาท 

• ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บาท

related