svasdssvasds

กบน. ตรึงราคาดีเซลต่อเนื่อง ลิตรละ 32 บาท

กบน. ตรึงราคาดีเซลต่อเนื่อง ลิตรละ 32 บาท

ผอ.สกนช. เผยว่า กบน. ตัดสินใจตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อเนื่อง ไว้ที่ 32 บาท/ลิตร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันนี้ (23 พ.ค. 65) - นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาท/ลิตรเช่นเดิม

โดยสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) 138.48 ดอลลาร์/บาร์เรล (ข้อมูล 20 พ.ค. 2565)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงเวลานี้ให้กับประชาชน ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้อยู่

การพิจารณาของ กบน. ดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565 เรื่อง 10 มาตรการลดค่าครองชีพประชาชน โดยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นมา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาท/ลิตร และจะทยอยปรับขึ้นลงดูสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร รวมทั้งรัฐบาลยังขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่ออีก 2 เดือน เดิมสิ้นสุด 20 พ.ค. 2565 เป็นสิ้นสุด 20 ก.ค. 2565 โดยปรับลดอัตราภาษีลง 5 บาท/ลิตร

อย่างไรก็ดี อัตราภาษีที่ลดลง 5 บาท/ลิตร คิดเป็นฐานภาษีที่ลดจริงสำหรับดีเซล B5 อยู่ที่ 4.65 บาท/ลิตร และการลดภาษีนี้ไม่ได้ลดราคาหน้าสถานีน้ำมันทันที เพราะต้องนำมาช่วยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพยุงราคาดีเซลให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 35 บาท/ลิตร ให้ได้นานขึ้น

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 22 พ.ค. 2565 ติดลบ 76,291 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 41,419 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 34,872 ล้านบาท

related