svasdssvasds

Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่วิ่งเทรลระดับโลก

Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่วิ่งเทรลระดับโลก

Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่วิ่งเทรลระดับโลกอีกสนามของประเทศไทย ที่ผ่านเข้าสู่ UTMB World Series นับเป็นสนามที่ 2 อย่างเป็นทางการ ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ชายแดนใต้ได้

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Mrs.Sabrina De Nadai UTMB Asia ร่วมแถลงข่าวต้อนรับ Amazean Jungle Trail By UTMB ที่ได้รับการบรรจุใน UTMB World Series สนามที่ 2 ของไทย อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล

Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่วิ่งเทรลระดับโลก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวแสดงความยินดีกับวงการกีฬาวิ่งเทรลในประเทศไทย ที่มีสนามวิ่งเทรลมาตรฐานโลกเกิดขึ้นอีกหนึ่งสนาม จากสนามสูงสุดแดนสยามที่

ดอยอินทนนท์ สนาม UTMB World Series Major 1 ใน 3 ของโลก Doi Inthanon Thailand by UTMB สู่ใต้สุดของประเทศไทยที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา Amazean Jungle Thailand by UTMB เพราะความหลากหลาย และความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศไทยที่เป็นสิ่งดึงดูด เป็น Soft Power ที่ชาวต่างชาติหลงไหล ยิ่งเมื่อนำกีฬากลางแจ้งเช่น การวิ่งเทรลไปผสมผสาน เชื่อเหลือเกินว่าจะได้รับการสนใจจากนักวิ่งเทรลทั่วโลก ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา ต้องถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านของการจัดการแข่งขัน และด้านกิจกรรมคู่ขนาน เป็นกีฬาและการท่องเที่ยวที่ทำให้เมืองเบตงได้กลับมาครึ้กครื้น และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนใต้เริ่มถ่ายทอดสู่สายตาคนทั่วโลก ในอนาคตถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยเรา ที่จะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดการแข่งขัน และจังหวัดใกล้เคียง

Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่วิ่งเทรลระดับโลก

ส่วนพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กล่าวว่าโครงการ Amazean Jungle Trail ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 มีที่มาจากมติของที่ประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานงานหลัก บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม จังหวัดยะลา และทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันให้รายการแข่งขันนี้ ก้าวขึ้นเป็นรายการแข่งขันในระดับนานาชาติ

การดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก และกิจกรรมรองในงานประกอบด้วย

1. การแข่งขันวิ่ง Amazean Jungle Trail ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายการแข่งขันระดับโลกให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้ร่วมรายการกว่า 1,000 คน จาก 14 ประเทศ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและผ่านการประเมินได้รับการประกาศให้เป็น 1 ในสนาม UTMB World Series นับเป็นสนามที่สองของประเทศไทย

2. โครงการเบตงเฟสติวัล ที่ประกอบด้วย

2.1  กิจกรรมการแข่งขันกีฬายิงธนูโบราณ

2.2 เทศกาลไฟประดับเมือง

2.3 เทศกาลอาหารเบตง

2.4 กิจกรรม วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็คอิน @เบตง

กล่าวได้ว่าทั้งกิจกรรมหลัก และกิจกรรมรองในช่วงเวลาดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างผลกระทบทางสังคมได้มากกว่า 140 ล้านบาท มีเสียงตอบรับที่ดีจากชุมชนในท้องถิ่นเกินความคาดหมาย

ในด้านของนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวว่า ในปีนี้คณะทำงานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งหวังให้การแข่งขันผ่านการรับรองจาก UTMB World Series ให้เป็น 1 ในสนามมาตรฐานระดับโลกในปี 2566  ในที่สุดก็สามารถทำให้เกิดขึ้น สร้างประวัติศาสตร์ให้กับจังหวัดชายแดนใต้

ในปีหน้าชื่อ และโลโก้รายการนี้จะเปลี่ยนใหม่ในนาม Amazean Jungle Thailand by UTMB  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยครั้งนี้จะพยายามปรับเส้นทางการแข่งขันให้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย ให้เป็นซิกเนเจอร์ใหม่ของงาน เบื้องต้นได้ประสานงานผ่านหน่วยงานผู้รับผิดชอบของไทย เพื่อประสานงานหน่วยงานของมาเลเซียโดยในเดือนหน้ามีกำหนดการไปมาเลเซียเพื่อหารือเรื่องกีฬาของสองประเทศต่อไป

ส่วนนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีข้อจำกัดพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องที่จะทำอย่างไรให้ผู้คนได้จดจำแตกต่างจากสนามดอยอินทนนท์ คณะทำงานจึงต้องพยายามคิดสนามที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ ที่จะให้ผู้คนได้กล่าวถึงและดึงดูดให้กลับมาทุกปี และก็ไม่ผิดหวังในธรรมชาติอันสวยงามของป่าเบตง ที่สมเป็นอเมซอนแห่งอาเซียนถึงตอนนี้ Amazean Jungle Thailand by UTMB ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสนามท้าทายที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่สำหรับการจัดแข่งขันในปีหน้า ที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานของ UTMBI ทางคณะกรรมการจัดงานก็ได้เตรียมทำงานกันแถบจะทันที เพราะด้วยช่วงเวลาการจัดการแข่งขันใหม่ที่กำหนดในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะถึงนี้ และการจัดการแข่งขันที่ต้องมีมาตรฐานและระยะทางที่มากขึ้น

Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่วิ่งเทรลระดับโลก ส่วนด้าน นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรมคู่ขนาน Amazing Betong Festival ที่สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองเบตง สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเบตง และเห็นได้ชัดว่าเมืองเบตงมีสีสัน และครึ้กครื้นมากขึ้น ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอย เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งได้การตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยว นักวิ่ง ผู้ติดตาม และคนในพื้นที่ โดยดูจากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมวิ่ง เที่ยว ดื่ม เช็คอิน@เบตง เพียง 24 ชั่วโมงแรกก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างดียิ่ง  และจำนวนการใช้คูปองสำหรับแลกซื้ออาหารตลอดช่วงของการแข่งขัน

Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่วิ่งเทรลระดับโลก ด้านนายพลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านความปลอดภัยบนเส้นทางแข่งขัน และการเดินทางมายังอำเภอเมืองเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งในการแข่งขันปีถัดไปจะเพิ่มความปลอดภัยให้มากกว่าเดิม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน

และ Mrs.Sabrina De Nadai UTMB Asia ได้กล่าวต้อนรับ สนาม Amazean Jungle Trail เข้าเป็น UTMB World Series อย่างเป็นทางการ

related