svasdssvasds

เติมเต็มความฝัน "เด็กบนดอยสูง" เปิดโอกาสทางการศึกษาและเส้นทางอาชีพ

เติมเต็มความฝัน "เด็กบนดอยสูง" เปิดโอกาสทางการศึกษาและเส้นทางอาชีพ

ส่องสว่างเส้นทางอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตให้สดใส แก่เด็กบนดอยสูง มอบทุนการศึกษา ส่งแรงบันดาลใจให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ

ความฝันของคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกล ความหวังของพวกเขาสามารถเป็นจริงได้ด้วย เงิน 600 บาท สามารถช่วยให้ชุมชนมีพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของชาติเพิ่มขึ้น หรือ มีข้าราชการที่รับใช้ดูแลพัฒนาให้เกิดถนนดี น้ำไหลมากขึ้นอีกหลายสิบ หลายร้อยแห่ง 

“มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นองค์สาธารณกุศล ที่มอบอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 64 ปี ช่วยให้เด็กและเยาวชนบนดอยสูงและพื้นที่ห่างไกลกว่า 42,000 คน ในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ด้วยความร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับอาสาสมัครในชุมชนทำงานลงพื้นที่ เคาะประตูบ้านครอบครัวในโครงการ ทำให้รับรู้และรับฟังปัญหาจริงที่คนในเมืองมองไม่เห็น ความไม่เท่าเทียมกันทางฐานะเศรษฐกิจ ทำให้ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา และ เส้นทางอาชีพของเด็กด้อยโอกาสก็หดลงเหลือเพียงไม่กี่ทางเลือก 

การสัญจรทางน้ำเป็นต้วเลือกเส้นทางหนึ่งสำหรับเดินทางเข้าไปหาเด็กๆ บนดอยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ภาพบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปที่ห้องเรียนบ้านลอบือ เด็กๆ บางคนต้องเดินเท้าเพื่อขึ้นมาโรงเรียน เส้นทางเดียวกันนี้ในหน้าฝนจะยิ่งเพิ่มความยากลำบากในการเข้าถึงการเรียนการสอน

แม้พ่อแม่และครอบครัวจะอยากส่งเสริมให้ลูกๆ ได้มีอนาคตที่สดใสดีกว่าตัวเอง แต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสนับสนุนทางการเงินด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงมอบโอกาสที่ขาดหายไปของเด็กเหล่านี้ด้วย โครงการเพาะรัก ที่มีกระบวนคัดกรองเด็กที่ขาดโอกาสเข้าร่วมโครงการ ร่วมถึงมีเจ้าหน้าและจิตอาสาให้คำปรึกษา เคียงข้างไปกับเด็กๆ 

คุณครูและทีมงาน มูลนิธิฯ ซี.ซี.เอฟฯ ที่เดินทางไปเยี่ยมห้องเรียนเด็กๆ บนดอยสูง

คุณครูและทีมงานมูลนิธี ซี.ซี.เอฟฯ ร่วมประชุมสรุปภาพรวมความคืบหน้าโครงการการทำงานที่ผ่านมา
โดยที่เงินบริจาค 600 บาทต่อเดือนของคุณ จะถูกนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กที่ท่านได้อุปการะ ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ ปีละ 1 ครั้ง รวมถึงครอบครัวของพวกเขาก็จะได้รับองค์ความรู้และสนับสนุนให้แต่ละครัวเรือนในชุมชนที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ดูแลอยู่ ได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์หลากหลายและปลอดภัยกับทุกคนกินกันตลอดทั้งปี เช่น การส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด ปลูกผัก ในบ้าน เมื่อเหลือก็สามารถส่งขายเป็นรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวได้อีกทาง แม้ในยามเกิดวิกฤตครอบครัว ตกงาน ไม่มีอาชีพ ก็ยังเลี้ยงดูครอบครัวให้อิ่มท้องเพราะมีตู้เก็บของสดอยู่หลังบ้าน
 

การเรียนรู้วิถีชีวิตแนวใหม่ปรับตัว เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคร้าย เป็นทักษะในการป้องกันดูแลตัวเอง ช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งร่ายกาย จิตใจและสติปัญญา

เด็กๆ ส่วนหนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ นอกจากอาชีพที่มีอยู่เดิมในหมู่บ้าน ทาง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ยังได้ส่งเสริมและจัดให้มีการอบรมทักษะอาชีพที่สำคัญสำหรับประชากรยุคดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างงานที่สุจริต หาแหล่งรายได้ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ และครอบครัว ต่อยอดทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้คนพื้นที่อื่นได้รับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ทั้งนี้การพัฒนาจิตอาสา แกนนำคุณธรรมความดี เพื่อให้รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน ก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งที่สำคัญเส้นทางการเงินทุกบาท โปร่งใส ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการในชุมชน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้รัดกุมที่สุด

ผู้บริจาคที่เห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษา สามารถเข้าไปบริจาคได้ที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็กคนนึงบนพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนโอกาสสามารถพลิกชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล ด้วยการเป็นผู้ให้ทุนต่อยอดอนาคต ให้เด็กๆ มีความหวัง ด้วยความรัก ความห่วงใยของคนในสังคมที่ไม่มองข้ามความฝันของพวกเขา ทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ผ่านโครงการ เพาะรัก เพียงเดือนละ 600 บาท เพื่อให้เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน ได้เข้ามาเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยที่ “เงินบริจาค” ยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีของท่านได้อีกด้วย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ โทร 02 747 2600 หรือที่  https://bit.ly/3lA8RIY   หรือ สแกน QR Code  

เติมเต็มความฝัน "เด็กบนดอยสูง" เปิดโอกาสทางการศึกษาและเส้นทางอาชีพ


 

related