svasdssvasds

โควิดวันนี้ 6 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,162 ราย เสียชีวิต 27 ราย

โควิดวันนี้ 6 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,162 ราย เสียชีวิต 27 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (6 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,162 ราย ติดเชื้อสะสม 4,468,955 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 27 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,198 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 6 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,162 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,468,955 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,198 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 4,879 ราย

• กำลังรักษา 29,509 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 761 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 375 ราย

• ฉีดวัคซีน  24,052 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,316,115 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 2,438 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,155,080 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.83%

related