svasdssvasds

ข่าวปลอม! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" แจกเงิน 1,000 บาท กดเงินสดใช้ได้เลย

ข่าวปลอม! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" แจกเงิน 1,000 บาท กดเงินสดใช้ได้เลย

หลังจากในโซเชียลมีเดีย มีการแชร์ประเด็น "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมรับเงินพิเศษ 1,000 บาท กดเงินสดใช้ได้ เงินเข้า 18 มิ.ย. 65 กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 ตามที่มีข้อความแจ้งในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมรับเงินพิเศษ 1,000 บาท กดเงินสดใช้ได้ เงินเข้า 18 มิ.ย. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 กรณีข้อความที่ระบุว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินพิเศษ 1,000 บาท กดเงินสดใช้ได้ เงินเข้า 18 มิ.ย. 65 ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่าวันที่ 18 มิ.ย. 65 ไม่มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท และทุกวันที่ 18 ของเดือน จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• บัตรคนจน เงินเข้า 15 มิถุนายน 2565 เช็กสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

• เช็กเลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เงินเข้าเดือน พ.ค. จ่ายอะไรบ้าง

• ดูชัดๆเงื่อนไข ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ !

กรมบัญชีกลางจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

• ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

• วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

• ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65)

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

• ค่าโดยสารรถบขส. 500 บาทต่อเดือน

• ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

• ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

• ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

• ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

• เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

• 50/100 บาต่อเดือน ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ตค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เมย. - กย. 65)

• ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

• เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

• เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา

• ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

• ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

• เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ โทร. 02 1277000

related