svasdssvasds

ดูชัดๆเงื่อนไข ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ !

ดูชัดๆเงื่อนไข ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ !

พาส่องดูงื่อนไขมาตรการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อให้เข้าใจเงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการรัฐจริงในเร็วๆนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

สานต่อช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ช่วงที่เงินในกระเป๋าผู้คนแห้งกรอบจากผลกระทบโควิด-19 รัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือเรื่องการลดค่าครองชีพให้ประชาชนผ่านมาตรการการช่วยเหลือต่างๆมากมาย บางโครงการก็มีการต่ออายุไปถึงปี2565 บางโครงการมีการปัดฝุ่น แก้ไขเงื่อนไขใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นไปได้ หนึ่งในนั้น คือการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ  แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รัฐเดินหน้าช่วยค่าไฟรอบใหม่ รัฐเดินหน้าช่วยค่าไฟรอบใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เปิดมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ 2 เดือน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?     

• ต้นเดือนแล้วเป็นคนมี (ค่า) ค่าน้ำ ค่าไฟ รถ บ้าน และก็ค่า....จิปาถะ

• เฮ! ครม.ไฟเขียวลดเงินสมทบประกันสังคมม.33 , 39 อีก 3 เดือน

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ไฟเขียวมาตรการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อต่อลมหายใจประชาชนในวันที่ลำบากมาก ๆ จากผลกระทบโควิด-19 วันนี้ #สปริงนิวส์ ได้รวบรวมควันหลงมาตรการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แบบเข้าใจง่ายๆมาฝาก เผื่อใครจะได้ดูไว้เป็นข้อมูลว่าว่าต้องเข้าเกณฑ์แบบไหน รัฐถึงจะช่วยเหลือ ตามรายละเอียดดังนี้

ดูให้ชัดว่ามาตรการไหน มีเกณฑ์ยังไงบ้าง ?

ดูชัดๆเงื่อนไข ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ !

-ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ตั้งแต่เดือนต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

-ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วย ติดกัน 3 เดือน ให้ใช้ไฟฟรี

-ใช้ไฟเกิน 50 หน่วย ให้ใช้สิทธิวงเงิน 315 บาท /ครัวเรือน/ เดือน

-หากใช้เกินที่กำหนด ต้องจ่ายเองทั้งหมด

 -ช่วยค่าน้ำ วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน/ เดือน

-หากใช้น้ำไม่เกิน 315 บาท รัฐจ่ายให้ 100  บาท ที่เหลือจ่ายเอง

-หากใช้น้ำเกิน 315 บาท ต้องจ่ายเองทั้งหมด

-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี ได้รับเงิน 200 บาท /คน/เดือน

-รายได้ไม่ถึง 3หมื่นบาท /ปี ได้รับเงิน 300 บาท /คน/เดือน

-ช่วยค่าเดินทาง ขสมก. บขส. รถไฟฟ้า รถไฟ ระบบ e –Ticket อย่างละ 500 บาท /คน/เดือน

-ให้เบี้ยคนพิการ 1,000 บาท /คน/เดือน

related