Spring News

"มาดามแป้ง" ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย คว้ารางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม”

22 มิ.ย. 2565 เวลา 7:58 น. 45

“มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย คว้ารางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” จากความทุ่มเท ทำหน้าที่ผู้จัดการทีม ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนารากฐานของประเทศ นั่นคือ เด็กและเยาวชน

มาดามแป้งนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” (ด้านเด็กและเยาวชน) โดยเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมอบให้แก่บุคคลและภาคีเครือข่าย รวม 12 รางวัล ที่สร้างประโยชน์ เสียสละเพื่อสังคม รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการทำความดีในบทบาทที่แตกต่าง

มาดามแป้ง คว้า “รางวัลผู้เสียสละ เพื่อสังคม” จากความทุ่มเทผู้จัดการทีมชาติไทย

มาดามแป้ง” ได้รับคัดเลือกจากบทบาททางสังคมที่มีอย่างหลากหลาย ซึ่งประสบความสำเร็จ และยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในตำแหน่งผู้จัดการทีมกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในอดีต และผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในปัจจุบัน ซึ่งงานด้านกีฬาถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนารากฐานของประเทศ นั่นคือ เด็กและเยาวชน ให้รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา แสดงออกในทางที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นต่อเยาวชนของประเทศ

มาดามแป้ง คว้า “รางวัลผู้เสียสละ เพื่อสังคม” จากความทุ่มเทผู้จัดการทีมชาติไทย

โดยมอบรางวัลดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งมี ร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ