Spring News

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์คิวบา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์-ต้นไม้

22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:30 น. 46

สวนนงนุชพัทยา ลงนามความร่วมมือ MOU กับสวนพฤกษศาสตร์ประเทศคิวบา และ The University of Havana, แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการวิจัย

  วันที่ 22  มิ.ย. 65 ณ สวนนงนุชพัทยา ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา
พร้อมด้วย Mr.Carlos Manuel Perez Cuevas  Director, Jardin Botanico Nacional  และ Dr. Miriam Nicado García, Rector of the University of Havana ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการวิจัย

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์คิวบา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์-ต้นไม้

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์คิวบา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์-ต้นไม้

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา และสวนพฤกษศาสตร์ Jardin Botanico Nacional ประเทศคิวบา  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชที่หายาก ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการศึกษาและนันทนาการด้านสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์พืชและเชื้อราตลอดจนการสอนเรื่องสวนพฤกษศาสตร์ ในระดับมหาวิทยาลัย โดยที่สวนพฤกษศาสตร์ Jardin Botanico Nacional ประเทศคิวบา และสวนนงนุชพัทยา มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันในการจัดตั้งพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ และคอลเลกชั่นพืชเพื่อการวิจัยและการอนุรักษ์

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์คิวบา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์-ต้นไม้

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์คิวบา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์-ต้นไม้

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์คิวบา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์-ต้นไม้

 ทั้งนี้ความร่วมมือในการลงนามครั้งนี้ เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ การลงนามภายใต้ MOU การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืชต่างๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนชนิดพันธุ์พืชและในอนาคต  สวนพฤกษศาสตร์ Jardin Botanico Nacional ประเทศคิวบา จะได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงาน ด้านสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ที่สวนนงนุชพัทยา ต่อไป

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์คิวบา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์-ต้นไม้

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์คิวบา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์-ต้นไม้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ