svasdssvasds

ระวัง! แอบอ้าง "ไปรษณีย์ไทย" แจ้งพัสดุตกค้าง หลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ระวัง!  แอบอ้าง "ไปรษณีย์ไทย" แจ้งพัสดุตกค้าง หลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "ไปรษณีย์ไทย" โทรแจ้งประชาชนว่ามี "พัสดุตกค้าง" โดยให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชน พร้อมให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อนำพัสดุออกจากที่ทำการไปรษณีย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพเอกสารโดยระบุแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจากไปรษณีย์ไทยแจ้งไปยังผู้ใช้บริการว่ามีพัสดุตกค้างและกด 9 เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชน พร้อมให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อนำพัสดุออกจากที่ทำการไปรษณีย์ ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

"ไปรษณีย์ไทย" จะไม่โทรแจ้งและมีระบบให้กด 9 ตามที่แชร์ และไม่มีนโยบายการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อนำ "พัสดุตกค้าง" ออกจากที่ทำการไปรษณีย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 สำหรับมาตรการการรับสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์นั้น หากพบว่าผู้รับปลายทางไม่อยู่บ้าน หรือสิ่งของที่ฝากส่งไม่สามารถนำจ่ายได้ เจ้าหน้าที่นำจ่ายจะออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ไปรษณีย์ไทย ประกาศห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์"

• ไปรษณีย์ไทย ขึ้นค่าบริการในรอบ 18 ปี ยันไม่กระทบผู้ใช้บริการรายย่อย

• สิ่งของห้ามส่งไปรษณีย์ แพ็คไปอย่างดีก็ไม่รับ

“ใบแจ้งให้มารับสิ่งของ” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งรองรับสำหรับผู้ใช้บริการที่ฝากส่งสิ่งของในไปรษณียภัณฑ์แบบมีหลักฐานเท่านั้น เช่น บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) บริการส่งด่วนทั่วโลก (EMS World) บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน เป็นต้น โดยเอกสารดังกล่าวจะระบุรายละเอียดการขอรับไปรษณียภัณฑ์

 สาเหตุที่ "ไปรษณีย์ไทย" ไม่สามารถนำจ่าย "พัสดุตกค้าง" ได้ หมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลัก ประเภทของไปรษณียภัณฑ์ วัน - เวลาที่เจ้าหน้าที่ไปนำจ่าย และวัน - เวลาที่ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับได้ ณ ที่ทำการฯ อย่างชัดเจน

 หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

related