Breaking News

CTWแจงคุมเหตุไฟไหม้ปล่องควันได้แล้ว-เร่งหาสาเหตุ

-19 ส.ค. 60- จากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ปล่องเก็บควันอาหาร และลุกลามฝ้าเพดาน ในครัวของร้านอาหารฮั่ว เซ่ง ฮง ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ดนั้น ล่าสุดแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ออกคำชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า

เมื่อเวลา 11.40 น. เกิดกลุ่มควันภายในห้องครัวของร้านฮั่วเซงฮง ชั้น 6 เบื้องต้นทางศูนย์ได้เข้าควบคุมเหตุการณ์และกำลังไล่ควันออกนอกศูนย์ฯ ขณะนี้เหตุการณ์ปกติ และศูนย์ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุของกลุ่มควันกำลังดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
แผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)