Breaking การเมือง ข่าว

“ขสมก.-ทีดีอาร์ไอ” ชี้รัฐต้องอุดหนุนขสมก. แม้เริ่มปฏิรูปแล้วก็ตาม

รักษาการผู้อำนวยการขสมก. ประสานเสียง ทีดีอาร์ไอ ยันภาครัฐยังต้องอุดหนุนขสมก. แม้ว่าจะเริ่มเดินหน้าการปฏิรูปขสมก.แล้วก็ตาม

นายยุกต์ จารุภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือขสมก.

นายยุกต์ จารุภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือขสมก.กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะมีการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถของขสมก. ทว่า ก็ยังมีสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องเร่งเดินหน้าแก้ไขต่อเนื่อง เช่น การกำหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างรถขสมก.และรถร่วม เพื่อที่จะให้รู้ถึงต้นทุนที่แท้จริง เช่นมาตรฐานของตัวรถ รวมไปถึง ระยะเวลาในการใช้งาน รวมถึงสวัสดิการของพนักงานขับรถ

ซึ่งเมื่อได้ต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ควรพิจารณาว่าประชาชนสามารถรับได้กับค่าโดยสารที่แท้จริงหรือไม่ หากภาครัฐคิดว่าสูงเกินไปก็ควรเข้ามาอุดหนุนในส่วนต้นทุนที่ขาดหายไปด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีงบประมาณในการให้บริการ

นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ

 

ขณะเดียวกัน ด้าน นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ ก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ต้องกำหนดคุณภาพการให้บริการและต้นทุนอย่างชัดเจน

ซึ่งในเรื่องต้นทุนการให้บริการนั้นยอมรับว่าในปัจจุบันยังอยู่สูง ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนพนักงาน และค่าซ่อมบำรุงรถที่สูง จากสภาพรถเมล์ที่เก่าและค่าเชื้อเพลิง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เมื่อมีการทดสอบเส้นทางจนรู้ถึงต้นทุนที่แท้จริงก็ควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจนว่ารัฐจะมีการอุดหนุนขสมก.และรถร่วมบริการอย่างไรในเส้นทางที่ขาดทุนด้วย และเชื่อว่าในอนาคตจะเห็นภาคการแข่งขันในเรื่องการทำโปรโมชั่นการให้บริการรถโดยสารมากขึ้น เช่นการซื้อ “ตั๋ววัน” เพื่อลดราคาเที่ยววิ่งให้ถูกลงแบบรถไฟฟ้า เป็นต้น