svasdssvasds

สปริงนิวส์ ส่งอินโฟกราฟิกสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สปริงนิวส์ ส่งอินโฟกราฟิกสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สปริงนิวส์ ส่งอินโฟกราฟฟิก Keep The World คว้ารางวัลชมเชย ประเภทอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม จาก สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ตอกย้ำการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักข่าว

“สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Digital News Excellence Awards 2023) เพื่อส่งเสริมสื่อมวลชนออนไลน์ ที่มีความทุ่มเทในการทำงาน สร้างสรรค์และพัฒนาวงการข่าวออนไลน์ โดยการผลิต “ข่าวดิจิทัลคุณภาพ” ตรงกับมาตรฐานวิชาวารสารศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะจัดให้มีงานประกาศผล มอบรางวัลพร้อมมอบโล่เกียรติยศ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ The Emerald Hotel Bangkok

สปริงนิวส์ คว้ารางวัลชมเชย อินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม

โครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” ทางสปริงนิวส์ คว้ารางวัลชมเชย ในฐานะ ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) จากข่าว "ฝุ่นพิษ PM 2.5 อันตรายเทียบเท่าบุหรี่ เพชฌฆาตร้ายทําลายสุขภาพ" โดยทีมกองบรรณาธิการและกราฟิก เป็นการตอกย้ำการเป็นสำนักข่าวที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนำเสนอให้เข้าใจง่ายตามรูปแบบของแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไป

สปริงนิวส์ คว้ารางวัลชมเชย อินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม

นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ระบุว่า ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2552 นับเป็นปีที่สำคัญมากที่มีการขยายตัวของแพลตฟอร์มดิจิทัล และเว็บไซต์ข่าว แต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และการรู้เท่าทันสื่อที่ต้องมีการส่งเสริมเพิ่มเติม จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคมเมื่อ 14 ปีที่แล้ว โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 48 องค์กรสมาชิก ดังนั้นการจัดการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Digital News Excellence Awards 2023) จึงเป็นการส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ และเชิดชูให้แก่บุคลากรในแวดวงข่าวดิจิทัล

รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 มีใครได้รับรางวัลบ้าง ?

สำหรับจำนวนผลงานประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 163 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภทข่าว ประกอบด้วย

  • ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature) (จำนวน 17 ผลงาน) โดยข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ สำนักข่าวอิศรา และรางวัลชมเชยได้แก่ Workpoint Today , The Standard
  • ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) ซึ่งเป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ (จำนวน 29 ผลงาน) โดยข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ 101 World และรางวัลชมเชยได้แก่ TNN
  • ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) ครอบคลุมการนำเสนอข่าวด้านสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข และสตรี (จำนวน 28 ผลงาน) โดยข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ 101 World และรางวัลชมเชยได้แก่ The Active (ThaiPBS) , Thairath Online
  • ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) (จำนวน 22 ผลงาน) โดยข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ MONO29 และรางวัลชมเชยได้แก่ Bangkok Post , TNN
  • ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) (จำนวน 29 ผลงาน) โดยข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ The Matter และรางวัลชมเชยได้แก่ Spring News จากผลงาน “ฝุ่นพิษ PM 2.5 อันตรายเทียบเท่าบุหรี่ เพชฌฆาตร้ายทําลายสุขภาพ” และ Thairath Plus
  • ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist) (จำนวน 38 ผลงาน) โดยข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ The Matter และรางวัลชมเชยได้แก่ TNN , The Standard

สปริงนิวส์ ส่งอินโฟกราฟิกสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

โดยการตัดสินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ , คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย , คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Chief Product Officer, Pantip.com , คุณมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งชาติ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ , คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สปริงนิวส์ ส่งอินโฟกราฟิกสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สำหรับงานประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ มีหน่วยงานจากภาครัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รวมทั้งองค์กรเอกชนชั้นนำที่เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมพัฒนาคุณภาพข่าวดิจิทัลให้การเข้าร่วมสนับสนุนรางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

related