ครม. เห็นชอบสัญญาออกแบบรถไฟความเร็วสูง ช่วงที่ 1 วงเงิน 1.7 พันล้านบาท

22 ส.ค. 2560 เวลา 15:07 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

วันที่ 23 ส.ค. 60 -- เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 ครม. อนุมัติให้ความเห็นชอบสัญญาออกแบบส่วนที่ 1 โครงการรถไฟความเร็วสูง กทม.-หนองคาย ช่วงที่ 1 นครราชสีมา วงเงิน 1.7 พันล้านบาท จากวงเงินโครงการทั้งหมด 1.7 แสนล้านบาท

 

ครม. เห็นชอบสัญญาออกแบบรถไฟความเร็วสูง ช่วงที่ 1 วงเงิน 1.7 พันล้านบาท

 

ซึ่งเป็นสัญญาการออกแบบรายละเอียดโครงการที่ให้รัฐวิสาหกิจของจีน ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลจีนมาดำเนินการ เป็นการออกแบบรายละเอียดโครงการ งานโครงสร้างทางยกระดับ ระดับดิน อุโมงค์ อาคาร ย่านสถานี โครงสรางพื้นฐานด้านโยธาอื่น ๆ มีระยะเวลาออกแบบ 10 เดือน โดยสัญญามีเงื่อนไขในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบร่างสัญญา และฝ่ายจีนก็เห็นชอบ รวมทั้งมีการหารือจากหลายฝ่ายแล้ว เพื่อความรอบคอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

ขั้นต่อไปสัญญาที่ 2 จะมีการจ้างที่ปรึกษา มีวิศกรจีนและไทย มาควบคุมการก่อสสร้าง และสัญญาที่ 3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้า ขบวนรถไฟ อบรมบุคลากร ซึ่งโครงการนี้จะทำให้เดินทางจากกทม. มาโคราชในเวลา 1.17 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 535 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด