คนกรุงไม่เชื่อมั่น! การใช้บริการรถเมล์ NGV ใหม่

27 ส.ค. 2560 เวลา 10:13 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรุงเทพโพลล์ เปิดผลสำรวจ ความคาดหวังคนกรุงต่อการใช้บริการเมล์ NGV ใหม่ พบว่า ในด้านการตรวจสอบทุจริตและการให้บริการยังมีความเชื่อมั่นน้อย

สำหรับผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ ในหัวข้อ “ทราบข่าวการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่มาแทนของเก่าให้ทันก่อนปีใหม่หรือไม่” ร้อยละ 51.7 ระบุว่า “ทราบ” ขณะที่ร้อยละ 48.3 “ไม่ทราบ”

ด้านความเชื่อมั่นต่อการจัดหารถเมล์ NGV ใหม่ จะมีความโปร่งใสไม่มีทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น ร้อยละ 82.0 ระบุว่า “ไม่เชื่อมั่น” ขณะที่ ร้อยละ 18.0 ระบุว่า “เชื่อมั่น”

ส่วนความคาดหวังเมื่อได้รถเมล์ NGV ใหม่ ร้อยละ 74.3 อยากให้มีปริมาณรถเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 73 อยากให้พนักงานขับและพนักงานเก็บเงินให้บริการดี และ ร้อยละ 64.6 อยากให้มีรถเมล์ใหม่ทุกสายครอบคลุมทุกเส้นทาง

ส่วนความเชื่อมั่นด้านบริการหลังเปลี่ยนรถเมล์ NGV ร้อยละ 52.8 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 47.2 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด