ข่าว

ก.แรงงาน ส่งสัญญานลอยตัวค่าจ้างขั้นต่ำปี 61

เผยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 61 นายจ้าง-ลูกจ้าง ต้องตกลงกันเองตามหลักเกณฑ์ของแต่ละพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกจังหวัด

นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2561 นั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร จะต้องจัดประชุมพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้างภายในวันที่ 15 กันยายน นี้

ซึ่งทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันปรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ และให้ความสำคัญกับผลิตภาพแรงงานมากขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในอนาคตนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจะมองหาแรงงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นฝ่ายลูกจ้างต้องมองถึงการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งจะกำหนดค่าจ้างและรายได้ตามความสามารถที่แตกต่างกัน

ต่อไปเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำจะเป็นเรื่องของนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกจังหวัด เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีโครงสร้างกำลังแรงงาน และดัชนีผู้บริโภคไม่เท่ากัน อีกทั้งยังมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่จะทำให้ลูกจ้างมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนแนวโน้มค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2561 จะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์