ข่าว

ขนลุก!เด็กกรุงเป็นโรคมือเท้าปากอื้อ

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ตรวจพบเด็กป่วยโรคมือเท้าปากในขณะนี้สูงกว่า 7,000 คน

นายแพทย์เมธีพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย กทม. ระบุถึง ผลการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาด โรคมือเท้าปาก ตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึงขณะนี้ พบผู้มีอาการแล้ว 7,729 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ช่วงเวลาพบผู้ป่วยมากที่สุด คือ เดือน ม.ย.และ ก.ค.

ส่วนผู้ป่วยพบมากอาการมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 0-4 ขวบ รองมา คือ ช่วงอายุ 5-9 ขวบ ดังนั้นต้องเฝ้าระวังในสถานศึกษาเด็กเล็ก เพราะเป็นพื้นที่มีความเสี่ยง

อย่างไรก็ตามได้ประสานให้ทุกสถานที่กวดขันสุขลักษณะการกินอยู่ ตลอดจนสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก เพื่อสามารถรักษาได้ทันทีเมื่อมีการเจ็บป่วย