Breaking ข่าว

สปสช.ยัน! รพ.มงกุฎวัฒนะ ขาด! “แพทย์โรคหัวใจ”

 

สปสช. ยืนยัน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำด้านโรคหัวใจ ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์ หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน

 

นายแพทย์ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

นายแพทย์ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย ทัตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แถลงกรณีที่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ทำหนังสือ ถึง สปสช. ในการขอยุติมาตราการบังคับ หน่วยบริการประจำในการรับการส่งต่อ เฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดและการผ่าตัดโรคหัวใจ เนื่องจากไม่ตรงตาม เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน ซึ่งจะส่งผลในปีงบประมาณ 2561 นี้

โดยนายแพทย์ประจักษ์วิช ได้กล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์การประเมินนั้นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ไม่ผ่านเพียงหลักเกณฑ์เดียว คือ ไม่มีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานประจำ จึงทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่หากหลังจากเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นปีงบประมาณใหม่ทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหาแพทย์มาประจำได้ ทาง สปสช. ก็จะประเมินให้เข้ามาอยู่ในหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในระบบให้เร็วที่สุด

ส่วนประชาชนที่เป็นผู้ป่วยที่มีการนัดผ่าตัด หรือ ผู้ป่วยที่ส่งต่อมายังโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม นี้ อาจจะต้อง เสียค่าใช้จ่ายเอง หรือจะขอส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่เข้าหลักเกณฑ์ก็ได้ ซึ่งยืนยัน ไม่มีผลกระทบเพราะมีโรงพยาบาลอื่นสามารถรองรับ

ทั้งนี้ทางรองเลขาธิการ สปสช. ยืนยันว่า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ยังอยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง 30 บาท ตามปกติ ขอประชาชนอย่าเกิดความสับสนว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จะออกจากสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า