Breaking ข่าว

อยากเป็น “รปภ.” ฟังทางนี้! หลักสูตรใหม่อบรม 40 ชม.ค่าธรรมเนียม 6 พัน

กฎหมายลูกคุมธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา หากจะประกอบอาชีพนี้ต้องมีใบอนุญาตและข้อกำหนดหลายอย่าง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 รวม 11 ฉบับ ซึ่งตัวพระราชบัญญัติ กำหนดให้ธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องมีใบอนุญาต ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและรายละเอียดแบบกว้าง แต่กฎหมายลูกจาก 11 ฉบับ เป็นการลงในรายละเอียด ซึ่งบางฉบับที่ผู้ประกอบอาชีพพนักงาน รปภ.จะได้รับผลกระทบโดยตรง คือเรื่องกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย หรือเรียกว่า “หลักสูตร รปภ.” ผู้ที่จะประกอบอาชีพ รปภ.ต้องฝึกอบรม ทฤษฎี 16 ชั่วโมง ปฏิบัติ 24 ชั่วโมง รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านการอบรม แต่การอบรมต้องอบรมในสถานที่ที่ได้มาตรฐานสถานฝึกอบรมตามกฎหมาย โดยมีค่าธรรมเนียมการฝึกไม่เกิน 6,000 บาท ต่อคน

โดยทฤษฎีที่ต้องอบรมแบ่งเป็น 9 หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรปภ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน การเขียนรายงาน การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสาร หลักการใช้กำลัง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการจราจร

ส่วนภาคปฏิบัติจะฝึกระเบียบแถว การทำความเคารพ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและกระบอง และอาวุธศึกษา และ กฎหมายยังกำหนด บัตรประจำตัวพนักงานรปภ.ที่ได้รับอนุญาต ของบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ต้องมีรูปถ่าย ระบุชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขใบอนุญาต วันออกและวันสิ้นสุดอายุของบัตร โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัทลงนามในบัตร

และกำหนดเครื่องหมายของพนักงาน รปภ.ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นอาร์มรูปโล่อัศวินสีทองและสีเลือดหมู ทำด้วยโลหะ ขนาดความสูง 6 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร ที่มีภาพมือสองข้างประคองดาวและธงชาติไทยโบกสะบัด มีภาษาอังกฤษคำว่า LICENSED SECURITY

เมื่อเข้าไปทำงานเป็นรปภ.ได้แล้ว ยังมีกฎหมาย กำหนดเครื่องแบบของพนักงานรปภ.รับอนุญาต ที่ห้ามใส่เครื่องแบบคล้ายคลึงเครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และเครื่องแบบราชการอื่นๆ

ส่วนบทลงโทษ หากทำหน้าที่เป็นพนักงาน รปภ. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ยื่นคําขอใบอนุญาตเป็น รปภ.โดยแสดงหลักฐานเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดแล้วไม่ยื่นคําขอใบแทน ปรับไม่เกิน 500 บาท

หากขณะปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ไม่สวมเครื่องแบบและติดเครื่องหมาย หรือไม่แสดงบัตรประจําตัว มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หากเครื่องแบบมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องแบบทหาร ตํารวจ หรือเจ้าพนักงาน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หากเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการผู้จัดการ ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน