Breaking ข่าว

ผู้แทนสปป.ลาว เยี่ยมชมสถานีข่าวสปริงนิวส์

 

 

ผู้แทนจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมสถานีข่าวสปริงนิวส์ เพื่อเตรียมวางรากฐานจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และสตูดิโอประจำศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในเดือนตุลาคมนี้

 

นายแก้วเจริญ เซี่ยยิ้งยาง หัวหน้ากรมโฆษณาอบรม ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

นายแก้วเจริญ เซี่ยยิ้งยาง หัวหน้ากรมโฆษณาอบรม ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ, อธิบดีกรมโฆษณาและอบรม, หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกที่รับผิดชอบงานด้านรายการโทรทัศน์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการผลิตรายการโทรทัศน์และการศึกษาดูงานในราชอาณาจักรไทย ณ สถานีข่าวสปริงนิวส์ กรุงเทพมหานคร

 

โดยมี นายภานุพงษ์ ทินกร ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์รายการข่าว สถานีข่าวสปริงนิวส์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายและนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และสตูดิโอ ประจำศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

นายแก้วเจริญ ระบุว่า ทางสปป.ลาว ต้องการจะพัฒนาระบบโครงข่ายสถานีโทรทัศน์ให้ตอบรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเปิดเออีซี ซึ่งมีแผนจะสร้างในเดือนตุลาคมนี้ โดยสาระสำคัญ จะเน้นการติดตามการทำงานของภาครัฐเป็นหลัก และเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอีกช่องทาง

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน