Breaking ข่าว ข่าวในพระราชสำนัก

สำนักพระราชวังปิดเข้าชม”พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว” 30 กันยายนนี้

สำนักพระราชวัง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงประกาศปิดเข้าชม”พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว” ระหว่าง 1-29 ต.ค.

ด้วยสำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงขอเปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย ตามที่ประกาศเพื่อทราบไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการทุกด้านเรียบร้อย สมบูรณ์ และสมพระเกียรติ จึงขอเปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชน ถึง30 กันยายน 2560 เช่นกัน และจะเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560

วันนี้ (21 ก.ย.)  สำนักพระราชวัง ได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 05.00-23.09 น. ของวันที่ 20 ก.ย. ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 53,391 คน รวม 322 วัน มีจำนวน 10,940,193 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล จำนวน 5,084,397 บาท รวม 322 วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 811,645,406.26 บาท

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 344วัน (13 ต.ค.59) มีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 343 วัน (14 ต.ค.59) เปิดให้ลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (ระหว่าง 15-28 ต.ค.59 รวม 14 วัน) และเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (ตั้งแต่ 29 ต.ค.59) รวม 323 วัน (งดกราบถวายบังคมพระบรมศพ 1-2 ธ .ค.59, 1 ม.ค.60, 20-21 ม.ค.60

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน