svasdssvasds

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องปม 8 ปีนายกฯ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ช่วงรอคำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องปม 8 ปีนายกฯ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ช่วงรอคำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องปม 8 ปี นายกฯ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัย คาดกระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 65 นี้

วันนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเรื่องการจะรับหรือไม่รับคำร้อง กรณีประธานรัฐสภา ส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมระยะเวลาเกินกว่า 8 ปี หรือไม่ ?

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องฝ่ายค้าน และมีมติ 5:4 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ ระหว่างรอคำวินิจฉัย คาดกระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 65 นี้

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องปม 8 ปี นายกฯ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัย

related