svasdssvasds

ข่าวปลอม! ประกาศตั้งจังหวัดใหม่เพิ่ม 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด

ข่าวปลอม! ประกาศตั้งจังหวัดใหม่เพิ่ม 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด

ข่าวปลอม! ประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด จากการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัด

 ตามที่ได้มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 กรณีที่มีข้อความระบุว่ามีการจัดตั้งจังหวัดใหม่อีก 7 จังหวัด คือจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดเดชอุดม จังหวัดกันทรลักษณ์ จังหวัดชุมแพ จังหวัดนางรอง จังหวัดนาทวี และจังหวัดท่าศาลา จึงทำให้ประเทศไทยมีจังหวัดเพิ่มเป็น 84 จังหวัดนั้น ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

 เป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว โดยขณะนี้ทางการหน่วยงานภาครัฐฯ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวปลอม! เจ้าชายซาอุฯ แจกโรลส์รอยซ์ คันละ 50 ล้านให้นักเตะ หลังปราบอาร์เจนฯ

• ข่าวปลอม! "เขื่อนภูมิพล" เปลี่ยนชื่อเป็น "เขื่อนณรงค์เดช"

• ข่าวปลอม! อาการเตือนการติดเชื้อโควิด-19 แบบวันต่อวันจากกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมการปกครอง หรือโทร. 02-221-0151

บทสรุปของเรื่องนี้

 เป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว โดยขณะนี้ทางการหน่วยงานภาครัฐฯ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัด

related