svasdssvasds

ประวัติ พระวชิรญาณโกศล พระอาจารย์คม วัดป่าธรรมคีรี หลังถูกตรวจสอบทรัพย์สิน

ประวัติ พระวชิรญาณโกศล  พระอาจารย์คม  วัดป่าธรรมคีรี  หลังถูกตรวจสอบทรัพย์สิน

ย้อนรอยดู ประวัติ พระวชิรญาณโกศล หรือ “พระอาจารย์คม” พระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐาน ชื่อดังสู่ถูกหมายสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน จากปมประเด็นแอบสึกเงียบ

จากกรณีข่าวฉาววงการจากพระสงฆ์  หลังมีคำสั่งจากเจ้าคณะตำบลปากช่อง เผยแพร่ออกมา โดยในเนื้อหามีการแต่งตั้ง พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม เจ้าคณะ จ.นครราชสีมา (ธรรมยุต) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีแทน พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัด รวมถึง ทรัพย์สิน “พระอาจารย์คม” พระวัดป่าธรรมคีรี ที่ปัจจุบันสึกเงียบไปแล้ว เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก 

ย้อนรอยดู ประวัติ พระวชิรญาณโกศล  หรือ “พระอาจารย์คม”  พระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐาน ชื่อดังสู่ถูกหมายสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน จากปมประเด็นแอบสึกเงียบ


• พระอาจารย์คม ประวัติ เส้นทางวงการสงฆ์ จนได้รับความศรัทธา

พระวชิรญาณโกศล วิ. หรือ “พระอาจารย์คม” กันมากขึ้น สำหรับ พระวชิรญาณโกศล วิ. หรือ “พระอาจารย์คม”  ตามประวัติแล้ว นับเป็นพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดัง  ชื่อเดิม คือ นายคม คงแก้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พระอาจารย์คม” มีความ สนใจและศรัทธาในคำสอนและแนวทางการฝึกภาวนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี และ อุบาสิกาจันดี โลหิตดี น้องสาวของ หลวงตามหาบัว มาตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในช่วงวัยเยาว์ “พระอาจารย์คม” จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 61) และศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ก็ได้เดินทางมาที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อหาที่สงบในการปฏิบัติธรรม และตั้งที่พักสงฆ์ธรรมคีรีขึ้น

ย้อนรอยดู ประวัติ พระวชิรญาณโกศล  หรือ “พระอาจารย์คม”  พระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐาน ชื่อดังสู่ถูกหมายสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน จากปมประเด็นแอบสึกเงียบ

จากนั้น พระวชิรญาณโกศล วิ. หรือ “พระอาจารย์คม”  จึงเริ่มมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้าง วัดป่าธรรมคีรี “พระอาจารย์คม” มีลูกศิษย์เลื่อมใสศรัทธาในแนวทางการสอนวิปัสสนากรรมฐานจำนวนมาก รวมไปถึงผู้ที่มีชื่อเสียง นักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง และดารานักแสดงด้วย

อย่างไรก็ตาม คำสั่งปลดและตรวจสอบชนิดฟ้าผ่า “พระอาจารย์คม” ถือเป็นเหตุสั่นสะเทือนวงการสงฆ์ที่สร้างความเครื่องหมายคำถาม ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับทราบ เนื่องจาก “พระอาจารย์คม” ถือเป็น พระป่าดาวรุ่งของฝ่ายธรรมยุต มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ในช่วงปี 2564  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรญาณโกศล ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระคม อภิวโร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวชิรญาณโกศล ก่อนที่ล่าสุด พระวชิรญาณโกศล จะมีข่าวสะพัดว่า ท่านถูกขอให้ลาสิกขา 

related