svasdssvasds

"สุราก้าวหน้า" ของพรรคก้าวไกล คืออะไร ใครได้ประโยชน์ กับกฎหมายนี้ ดูเลย

"สุราก้าวหน้า" ของพรรคก้าวไกล คืออะไร ใครได้ประโยชน์ กับกฎหมายนี้ ดูเลย

รู้จัก สุราก้าวหน้า ของพรรคก้าวไกล คืออะไร ใครได้ประโยชน์กับกฎหมายนี้บ้าง? สุราก้าวหน้า ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของนักดื่มหรือผู้ผลิตสุรา แต่ยังสร้างผลต่อเนื่องในการสร้างประเทศ

สุราก้าวหน้าคืออะไร

สุราก้าวหน้า หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า คือการกำหนดให้ผู้ที่ผลิตสุราเพื่อการบริโภคไม่ต้องขอใบอนุญาตและไม่มีความผิด, ไม่กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติการขอใบอนุญาต เช่น ทุนขั้นต่ำในการจดทะเบียน เปิดทางผู้ประกอบการรายย่อย, ไม่กำหนดหลักเกณฑ์กำลังการผลิต กำลังแรงม้า ฯลฯ เปิดทางผู้ประกอบการรายย่อย และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดรายได้แก่กลุ่มนายทุนเพียงกลุ่มเดียว

เหตุผลที่พรรคก้าวไกลผลักดันกฎหมาย ‘สุราก้าวหน้า’ ไม่ใช่แค่เพราะป็นกฎหมายที่ปลดปล่อยศักยภาพของผู้ผลิตสุราไทยเพียงอย่างเดียว แต่นี่คือหนึ่งในพลังที่ผลักให้ประเทศไทยก้าวหน้าขึ้น สุราก้าวหน้าไม่ใช่แค่เรื่องของนักดื่มหรือผู้ผลิตสุรา แต่ยังสร้างผลต่อเนื่องอื่นๆ ในการสร้างประเทศไทยมากกว่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า"

1.ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร’

เบียร์-สุราหมักจากข้าว ไวน์ หมักจากพืชพรรณผลไม้ต่างๆ กฎหมายสุราก้าวหน้าจะทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร พิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล เคยกล่าวไว้ว่า “ข้าวเก็บไว้ในโกดังมีแต่ราคาลด แต่ถ้าเก็บในไหในขวดบ่มเป็นสุราคุณภาพดี ราคามีแต่ขึ้น”

การมีกฎหมายสุราก้าวหน้าจะช่วยให้เราปลดปล่อยศักยภาพและความสร้างสรรค์ ให้นักปรุงสุราจากพื้นที่ต่างๆ สามารถคิดค้นวิธีการของตัวเองในการสร้างสรรค์สินค้าเกษตรให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง ทำให้เกษตรกรต้นน้ำลืมตาอ้าปากได้

2.ช่วย ‘กระตุ้นการท่องเที่ยว’

ไม่ใช่แค่รายได้จากสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น สุราก้าวหน้ายังช่วยให้แต่ละท้องถิ่นดึงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมา สุราก้าวหน้าสามารถสร้างเรื่องราวเพื่อเปิดประตูให้เราไปเรียนรู้และทำความรู้จักท้องถิ่นเหล่านี้ กระจายความน่าค้นหาของประเทศไทยไปสู่พื้นที่ต่างๆ

ตัวอย่างเช่น จ.แพร่ จะไม่ใช่เพียง “เมืองรอง” ที่รออคอยนักท่องเที่ยว แต่จะกลายเป็น “เมืองหลวงสุราก้าวหน้า” จากความรุ่มรวยของสุราท้องถิ่น และเราไม่ได้เชื่อว่ามีแค่จังหวัดแพร่ แต่เรื่องราวของพืชพรรณ ภูมิปัญญา และความสร้างสรรค์ของท้องถิ่นยังมีแบบนี้อีกทั่วประเทศ สุราก้าวหน้า ประตูที่เปิดพวกเราไปค้นพบศักยภาพเหล่านี้

3.ช่วย ‘กระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย’

ในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาดเท่ากัน ประมาณ 400,000 ล้านบาท/ปี ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ประกอบการมากกว่า 20,000 ราย ในขณะที่ไทยแบ่งผลประโยชร์กันในผู้ประกอบการเพียง 7 รายใหญ่เท่านั้น นี่คือประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงการผูกขาดทางอำนาจของกลุ่มทุนในประเทศนี้ที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกดไม่ให้หน่ออ่อนของเศรษฐกิจรากหญ้าได้เติบโต

ถ้าเราสามารถกระจายผลประโยชน์จากมูลค่าทางเศรษฐกิจเหล่านี้ไปสู่รายย่อยเพียงแค่ 10% นั่นหมายถึงเม็ดเงินกว่า 40,000 ล้านบาทในแต่ละปีที่จะไปเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโต

4.สุราก้าวหน้า ช่วย ‘สร้างประเทศที่ไม่ผูกขาด’

พูดให้ถึงที่สุด สุราก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของผู้ผลิตสุรากับผู้ดื่มสุรา ไม่ใช่เพียงเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ถูกปลดปล่อย แต่คือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพลังของประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ เอาชนะกลุ่มทุนผูกขาดได้ผ่านกลไกสภาตามระบอบประชาธิปไตย

การผ่านกฎหมายสุราก้าวหน้าไม่ใช่เพียงชัยชนะของพรรคก้าวไกล แต่คือชัยชนะของทุกคน ที่ร่วมกันสร้างประเทศที่มีการแข่งขันเป็นธรรม ทุกคนมีโอกาสเติบโต และหยุดทุนใหญ่กินรวบประเทศ ดังนั้น เราจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันจับตา ส่งเสียงไปถึงผู้แทนราษฎรทุกพรรค ผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกัน

related