svasdssvasds

ผบ.ทบ. สั่งยกเลิก “ศูนย์ธำรงวินัย” ที่ตั้งขึ้นในยุคบิ๊กแดง แล้ว

ผบ.ทบ. สั่งยกเลิก “ศูนย์ธำรงวินัย” ที่ตั้งขึ้นในยุคบิ๊กแดง แล้ว

ผบ.ทบ. สั่งยกเลิก “ศูนย์ธำรงวินัย” สำหรับลงโทษกำลังพล ที่ตั้งขึ้นในยุคบิ๊กแดง โดยให้กลับไปยึด พ.ร.บ.วินัยทหาร 2476 ตามเดิม

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์​ 904 (ผบ.ฉก.ทม.รอ.904) สั่งยกเลิกคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ธำรงวินัยฯ ที่ตั้งขึ้นในยุคที่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ทบ. ซึ่งมีทั้งในกองทัพบก ส่วนกลางกองทัพภาค 1 มีศูนย์ธำรงวินัย ที่กองพลทหารม้าที่ 2รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) และ หน่วย มณฑลทหารบก (มทบ.) ในแต่ละกองทัพภาค เพื่อควบคุมระเบียบ วินัย และการวางตัวของกำลังพล ทั้งความประพฤติ การแต่งกาย เครื่องแบบ ต้องให้ถูกระเบียบและสง่างาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ การนำเรื่องธำรงวินัยมาบังคับใช้ เพื่อให้ทหารทุกระดับชั้น ตั้งแต่นายสิบ ถึงนายพล ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น เพื่อรักษาระเบียบวินัยทางทหาร วางตัวให้เหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกเครื่องแบบ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ท่ามกลางประชาชน การออกสื่อ และการลงโซเชียลฯ

โดยการธำรงวินัย ทำได้ทั้งการฝึกทางทหาร การฝึกความเข้มแข็งของร่างกาย การเดินเวร แต่เมื่อถูกลงโทษและถูกธำรงวินัย จะต้องสวมหมวกสีแดง เป็นสัญลักษณ์ว่า อยู่ระหว่างการถูกธำรงวินัย

ทั้งนี้ กองทัพบก มีคำสั่งยกเลิกตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป โดยให้ทุกหน่วยดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดวินัยตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.2476  แทน 

ซึ่งมีกฎการลงทัณฑ์ 5 สถาน ตามฐานความผิด "พ.ร.บ.วินัยทหาร" เริ่มจาก เบาไปหาหนัก

1.ภาคทัณฑ์ หรือ ทำทัณฑ์บน

2. ทัณฑกรรม ด้วยการให้ทำงานสุขา การโยธา อยู่เวรยาม

3. กักตัวให้อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

4. กักขัง ในที่ควบคุม

5. จำขัง เข้าเรือนจำทหาร ซึ่งถือว่าเป็นโทษรุนแรงที่สุด และวินัยทหาร 9 ข้อ

related