svasdssvasds

“ไทยสร้างไทย” แถลงจุดยืน โหวตเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 ปิดสวิตช์ สว.

“ไทยสร้างไทย” แถลงจุดยืน โหวตเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 ปิดสวิตช์ สว.

“พรรคไทยสร้างไทย” แถลงจุดยืนรักษาสัจะที่ให้ไว้กับประชาชน สนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ปิดสวิตช์ สว. โหวตนายกฯ

วันนี้ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของ “พรรคไทยสร้างไทย” นำโดย “รณกาจ ชินสำราญ” กรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย ได้ย้ำจุดยืนของ “พรรคไทยสร้างไทย” ว่า สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช…. ที่เสนอโดย “ชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมคณะ เพื่อยกเลิกมาตรา 272

ไทยสร้างไทย ชี้ ม.272 ทำประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย

“รณกาจ” ระบุว่า มาตรา 272 กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งในสมัยรัฐบาล คสช. จำนวน 250 คนมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย ที่ให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศ

และนำมาสู่การกำหนดทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนตามผลการเลือกตั้งที่พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดและรวมเสียงได้มากที่สุดต้องมีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล ดังเช่นที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

และเมื่อปี 2562 เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องได้รับคะแนนโหวตมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 375 เสียงในรัฐสภาที่ประกอบไปด้วย สว. และ สส. ทั้งที่ในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนหน้านี้กำหนดให้ได้คะแนนเพียงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น (หรือหากเทียบกับจำนวน ส.ส. ในปัจจุบันคือ ใช้เพียง 250 เสียงขึ้นไปเท่านั้น)

“ไทยสร้างไทย” แถลงจุดยืน โหวตเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 ปิดสวิตช์ สว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยสร้างไทย ยืนยัน รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชน โหวตเห็นชอบปิดสวิตช์ สว.

“รณกาจ” กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาหลักการประชาธิปไตย ไม่ใช่คนที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน 250 คนมีอำนาจเหนือประชาชนทั้งประเทศที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

และเพื่อเป็นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้ง สส. ของ "พรรคไทยสร้างไทย" ทั้งหมด 6 คนจึงยืนยันที่จะยกมือโหวตเห็นชอบให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา 272 ที่บรรจุอยู่ในวาระเรื่องด่วน ในการประชุมร่วมรัฐสภา แม้การประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาจะถูกเลื่อนการประชุมออกไปก็ตาม

“ไทยสร้างไทย” แถลงจุดยืน โหวตเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 ปิดสวิตช์ สว.

สภาล่ม-เลื่อนประชุม แต่ละครั้ง ประเทศเสียหายกว่า 8 ล้านบาท คนจ่ายคือประชาชน

“รณกาจ” กล่าวว่า ทั้งนี้ “พรรคไทยสร้างไทย” เล็งเห็นว่าในการเลื่อนประชุมรัฐสภาแต่ละครั้ง ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณไปกว่า 8 ล้านบาท จึงขอเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติ ร่วมประชุมกันให้ลุล่วงตามวาระการประชุม เพื่อเห็นแก่พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีและรอคอยความหวังจากฝ่ายนิติบัญญัติที่จะผ่านกฎหมายที่ส่งผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ "พรรคไทยสร้างไทย" ยังได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร. เข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 เพื่อคืนอำนาจสู่ประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยติดล็อกอยู่ทุกวันนี้

ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ตรงกับหลายพรรคการเมืองที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง  “พรรคไทยสร้างไทย” จึงขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น สว. หรือพรรคการเมือง ร่วมมือกันแก้ไข ม.272 และยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนและสร้างรากฐานยั่งยืนให้กับประเทศชาติ

ที่มา FB : พรรคไทยสร้างไทย

related