svasdssvasds

เปิดบทลงดาบ! ห้ามแอปแบงก์ล่ม เกิน 8 ชม. สั่งกู้คืนเร็วที่สุด อาจถูกโทษปรับ

เปิดบทลงดาบ! ห้ามแอปแบงก์ล่ม เกิน 8 ชม. สั่งกู้คืนเร็วที่สุด อาจถูกโทษปรับ

คลอดแล้ว ! บทลงดาบแอปแบงก์ล่ม หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามแอปธนาคารล่มเกิน 8 ชั่วโมงในรอบ 1 ปี กำหนดบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือน ให้เร่งแก้ไข จนถึงโทษปรับสูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง

ปัญหาโลกแตกอีกหนึ่งปัญหา คือ แอปแบงก์ล่ม โดยเฉพาะช่วงเวลาสิ้นเดือนคนแห่ใช้แอปธนาคารกันมาก ทำเอาหลายแบงก์ล่ม จึงมีเสียงโอดครวญอย่างมากบนโลกออนไลน์ มีการวิจารณ์กันสนั่น จนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวต้องเร่งหาทางแก้ไข เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology risk) ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมีผลบังคับใช้แล้วหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

โดยสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีการให้บริการผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการจัดให้มีการดูแลระบบงานที่รองรับโมบายแบงก์กิ้งให้เป็นไปตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ภายใน 1 มกราคม 2567  ซึ่งข้อ 8 ระบุไว้ว่า การดูแลระบบงานที่รองรับช่องทางการให้บริการโมบายแบงก์กิ้ง ของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในรอบ 1 ปีปฏิทิน ที่มีการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง ต้องดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการได้ต่อเนื่องจะต้องหยุดชะงักไม่เกิน 8 ชั่วโมง อีกทั้งต้องดูแลให้มีการกู้คืนระบบให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

สำหรับบทลงโทษ ที่ได้ประกาศฯ ฉบับนี้ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ.) ซึ่งกรณีสถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ธปท. กำหนด ธปท. สามารถดำเนินการตามขอบเขตอำนาจที่ พ.ร.บ. ได้ให้ไว้ เช่น สั่งการให้ดำเนินการแก้ไข  ลงโทษปรับได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้มีบทลงโทษดังนี้

  • เริ่มจากตักเตือน
  • สั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
  • โทษสูงสุดคือโทษปรับสูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง
  • หากไม่ดำเนินการแก้ไข จะปรับเพิ่ม 5,000 บาท/วัน
  • ทั้งหมดเป็นไปตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

related