svasdssvasds

"พาณิชย์" เรียกผู้ค้าน้ำมันถกด่วน ย้ำห้ามใช้ "หัวจ่าย" ปริมาณไม่เต็มลิตร

"พาณิชย์" เรียกผู้ค้าน้ำมันถกด่วน ย้ำห้ามใช้ "หัวจ่าย" ปริมาณไม่เต็มลิตร

กรมค้าภายใน เรียกประชุมด่วน กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน กำชับ-เพิ่มมาตรการเข้มงวด ห้ามใช้หัวจ่าย ที่มีค่าปริมาณไม่เต็มลิตร พร้อมกำหนดมาตรการลงโทษสถานีบริการน้ำมันที่ทำผิด แนะ 4 วิธีสังเกตขณะเติมน้ำมัน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังประชุมกับผู้ค้าน้ำมันทั้งหมด ได้แก่

 • ปตท. (PTT)
 • บางจาก (BCP)
 • พีที (PT)
 • เอสโซ่ (ESSO)
 • ทีพีไอ (TPI)
 • ซัสโก้ (SUSCO)
 • เชลล์ (SHELL)
 • คาลเท็กซ์ (CALTEX)
 • พี โอ ออยล์ (PO OIL)

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ว่ามีประชาชนไปเติมน้ำมันแล้วไม่ได้รับน้ำมันครบถ้วนตามปริมาณนั้น นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในลงไปตรวจสอบทันทีไม่พบว่าหัวจ่ายน้ำมันเครื่องใดมีความคลาดเคลื่อน เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม เพื่อดูแลความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในเรื่องนี้ รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายสั่งการให้เชิญผู้ประกอบการค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ทุกรายมาเน้นย้ำ การดูแลความเที่ยงตรงถูกต้องของปริมาณน้ำมันและเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบดูแล และทบทวนอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน เพื่อให้เป็นธรรมกับประชาชนมากที่สุด

 

ในการประชุมวันนี้ที่ประชุมมีมติให้ผู้ค้าน้ำมันตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันทุกหัวจ่าย และรายงานผลให้กรมฯ ทราบทุกเดือน และถ้าพบหัวจ่ายใดที่จ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อนติดลบเกิน 0.5% ติดต่อกัน แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้งต่อกรมฯ ให้ไปตรวจสอบและต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

ซึ่งผู้ค้าน้ำมันยินดีให้ความร่วมมือ และรับที่จะจัดชุดสายตรวจไปตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมันทันที โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาสิทธิของผู้บริโภคต่อไปโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับสถานีบริการใดที่ถูกตรวจพบว่ากระทำความผิดตามกฎหมาย หัวจ่ายคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หรือเครื่องหมายคำรับรองสิ้นอายุ

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

นอกจากนี้กรมฯ ยังขอให้ผู้ค้าน้ำมันทุกรายกำหนดมาตรการลงโทษสถานีบริการน้ำมันที่ทำผิด ตามเงื่อนไขทางการค้า หรือตามเงื่อนไขการจ้างงานอีกด้วย

อธิบดีกรมการค้าภายใน แนะนำให้ประชาชนผู้รับบริการ ปฏิบัติดังนี้

 1. สังเกตป้ายราคาน้ำมันต่อลิตรที่ระบุหน้าสถานีบริการน้ำมันตรงกับตู้จ่ายน้ำมันหรือไม่
 2. ตู้จ่ายน้ำมันตามสถานีบริการต้องมีสติ๊กเกอร์วงกลมของกรมการค้าภายใน (มีรูปครุฑสีแดง /ระบุว่าตรวจสอบแล้ว /แสดงปี พ.ศ. ปัจจุบันอยู่ด้านล่าง) หากมีสติ๊กเกอร์ดังกล่าวติดอยู่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว
 3. ก่อนเติมยอดขายและจำนวนลิตร ต้องเป็นเลขศูนย์
 4. เมื่อเติมเสร็จให้ดูยอดขายและจำนวนลิตรให้ถูกต้อง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือทางไลน์ @MR.DIT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related