svasdssvasds

จุรินทร์ ชี้ปมทักษิณตอกย้ำความเสื่อมรัฐบาล เป็นตราบาปที่ต้องรับผิดชอบ

จุรินทร์ ชี้ปมทักษิณตอกย้ำความเสื่อมรัฐบาล เป็นตราบาปที่ต้องรับผิดชอบ

"จุรินทร์" ชี้ปมทักษิณตอกย้ำความเสื่อมรัฐบาล สะท้อนโกงแล้วได้ดี - เชื่อ 2 อำนาจนายกฯ ซ้อนตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลแล้ว

SHORT CUT

  • พักโทษทักษิณเป็นจุดซ้ำเติมความเสื่อมของรัฐบาล รู้เห็นเป็นใจกันตั้งแต่นายกรัฐมนตรี จนถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
  • มีนายกรัฐมนตรี 3 คน ล้ำเกินกว่ากัมพูชา
  • พรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอแก้ไขการพิจารณาพักโทษ ให้เป็นหน้าที่ของคณะการอิสระ

"จุรินทร์" ชี้ปมทักษิณตอกย้ำความเสื่อมรัฐบาล สะท้อนโกงแล้วได้ดี - เชื่อ 2 อำนาจนายกฯ ซ้อนตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลแล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า กรณีนักโทษเทวดา หรือ นายทักษิณ จะกลายเป็นจุดซ้ำเติมความเสื่อมของรัฐบาล เพราะหลายเดือนที่รัฐบาล เข้ามาบริหารราชแผ่นดิน นอกจากจะไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเกิดกรณีนายทักษิณ ซ้ำเติมความเสื่อมของรัฐบาล โดยเฉพาะการรู้เห็นเป็นใจกันตั้งแต่นายกรัฐมนตรี จนถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสะท้อนปรากฏการณ์ให้เห็น และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ นายทักษิณ จะกลายเป็นการส่งสัญญาณ ทำให้คนไทยเกิดความเข้าใจว่า โกงแล้วได้ดี เพราะสุดท้ายหากมีปัญหาถูกลงโทษแลัว ก็อาจกลายเป็นนักโทษเทวดาก็ได้ จึงการส่งสัญญาณที่เป็นตาบาปสำหรับรัฐบาล ในการที่จะต้องรับผิดชอบ และจะติดตัวรัฐบาลตลอดไปต่อไป

ส่วนการพักโทษนายทักษิณ จะส่งผลอย่างไรต่อรัฐบาลที่เป็นอำนาจซ้อนอำนาจนั้น นายจุรินทร์ เห็นว่า เรื่องดังกล่าว มีมาตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ซึ่งตนเตือนว่า อย่าให้มีนายกรัฐมนตรีถึง 3 คน เพราะผู้ที่ติดตามการเมืองก็เห็นได้ว่า เมื่อเกิดกรณีที่รัฐบาลมีรูปแบบนี้แล้ว ก็จะมีนายกรัฐมนตรีเกิน 1 คนเสมอ เหมือนในอดีต ส่วนที่เปรียบเทียบกับรัฐบาลกัมพูชานั้น ความจริงกัมพูชา ก็เคยมีนายกรัฐมนตรี 2 คน แต่ถ้าไทยมีเกิน 2 คน  ก็จะล้ำเกินกว่ากัมพูชา

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ของพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับการพิจารณาพักโทษโดยมีคณะการอิสระว่า พรรคประชาธิปัตย์ มีมติให้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งปัจจุบัน อำนาจการพักโทษเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรมเป็นกลไกหลัก แต่ร่างกฎหมายที่พรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอแก้ไข จะให้เป็นหน้าที่ของคณะการอิสระ ที่ประกอบด้วยผู้แทนศาลยุติธรรม ศาลปกครอง อัยการสงสุด ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. เพื่อให้การบังคับใช้คำพิพากษาของศาลมีความเข้มแข็ง เป็นไปตามหลักกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

related