svasdssvasds

วันสงกรานต์ 2567 หยุดวันไหนบ้าง วันหยุดราชการ เอกชน ธนาคาร

วันสงกรานต์ 2567 หยุดวันไหนบ้าง วันหยุดราชการ เอกชน ธนาคาร

เช็กปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน "วันสงกรานต์ 2567" หยุดวันไหนบ้าง วันหยุดราชการ เอกชน ธนาคาร วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษฯ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2567

วันสงกรานต์ 2567 หยุดวันไหนบ้าง วันหยุดราชการ เอกชน ธนาคาร

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศวันหยุดเดือน เม.ย. 2567 เพิ่ม 1 วัน โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ ทำให้วันสงกรานต์ปีนี้ หยุดยาวรวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 เพื่อรองรับการเดินทางกลับบ้านเกิด ท่องเที่ยว เล่นน้ำ หรือไปต่างจังหวัดของประชาชน

วันหยุดเมษายน "วันสงกรานต์ 2567" หยุดวันไหนบ้าง?

วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 วันหยุดราชการเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ

วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2567 วันสงกรานต์ 67 (วันผู้สูงอายุ)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์ 67 (วันครอบครัว)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2567

วันจันทร์ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

วันเสาร์ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันอังคาร 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

วันหยุดธนาคาร "วันสงกรานต์ 2567"

วันจันทร์ 8 เมษายน วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันศุกร์ 12 เมษายน (วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์

วันอังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ 

related