svasdssvasds

เปิดเส้นทาง ชูไทยเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030

เปิดเส้นทาง ชูไทยเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030

เปิดเส้นทางกว่าไทยจะเป็นประเทศเจ้าภาพ World Pride 2030 ต้องทำอะไรบ้าง มีอีเว้นท์ไหนที่สำคัญ จำเป็นต้องมีกฎหมายอะไรหรือไม่

SHORT CUT

  • ไทยเร่งสร้างความเข้มแข็งของ Pride Comminity เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  • ไทยจ่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม InterPride ในปี 2025 และจะเสนอในที่ประชุมในปี 2026 เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ WorldPride2030
  • World Pride จะสร้างอีเว้นท์ในประเทศอย่างต่ำ 400 งาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่าล้านคน สร้างรายได้อย่างต่ำ 8.9 พันล้านบาท

เปิดเส้นทางกว่าไทยจะเป็นประเทศเจ้าภาพ World Pride 2030 ต้องทำอะไรบ้าง มีอีเว้นท์ไหนที่สำคัญ จำเป็นต้องมีกฎหมายอะไรหรือไม่

SPRING สรุปไทม์ไลน์และวิธีการไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน WorldPride2030 ของประเทศไทย ที่ประกาศเป้าหมายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว (2023) และองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ กลุ่มที่จัดงาน Pride ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้เปิด Town Hall เพื่อวางแผนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน LGBTQ+ สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ผลักดันให้ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้จัดงาน WorldPride 

โดยตลอดเดือนมิถุนายน 2024 นี้ จะมีการจัดงาน Pride month Celebrate Event ทั่วประเทศ ตลอดทั้งเดือน จะยิ่งใหญ่กว่าช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา และพัทยา โดยใช้กลุ่ม Pride Community ในแต่ละพื้นที่เป็น Key Man ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปีนี้ได้มีการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีอีเว้นท์ใหญ่ที่ กทม. เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และพัทยา

จากนั้น ในเดือนตุลาคม 2024 ไทยจะเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุม InterPride ในปี 2025 ในการประชุมที่ประเทศโคลัมเบีย โดยจะเชื้อเชิญตัวแทนกว่า 40 ประเทศทึ่อยู่ในคณะกรรมการ InterPride มาประชุมในประเทศไทย เพื่อแสดงความพร้อมในการเป็นจุดหมายของ Pride ทั่วโลก

จากนั้น ในช่วงระหว่างปี 2024-2026 ไทยจะต้องทำให้โลกเห็นความพร้อมของ Pride Community ที่มีความเข้มแข็ง เห็นว่าไทยมีรัฐบาลที่มีนโยบายโอบรับความหลากหลาย มีกฎหมายที่ให้สิทธิความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชน เช่น สมรสเท่าเทียม รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ หรือยกเลิกกฎหมายการค้าประเวณี

ช่วงเวลาสำคัญคือในปี 2026 ไทยต้องมีภาพจำ และทำให้เพื่อนสมาชิกใน InterPride เชื่อมั่นในศักยภาพและเชื่อว่าสังคมไทยเป็นพื้นที่เปิดรับความหลากหลายเท่าเทียม ก่อนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Wolrd Pride 2030 ในที่ประชุม InterPride 2026 

World Pride ล้วนเคยถูกจัดในทวีปอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง มาแล้ว ไทยจะได้เป็นประเทศแรกในเอเชียหากเราได้รับเลือกในปี 2026 การเป็นเจ้าภาพ World Pride จะทำให้ไทยเป็นจุดหมายของ LGBTQ+ ทั่วโลก ประเมินว่าจะสร้างเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 8.9 พันล้านบาท และจะเพิ่มมูลค่าในระดับสากลต่อชาวโลกได้อย่างมาก

related