svasdssvasds

ชวนดู ปิโตรเคมี ดีอย่างไร ? ผลผลิตจากน้ำมัน ทองคำสีดำ สร้างผลดีกว่าที่คิด

ชวนดู ปิโตรเคมี ดีอย่างไร ? ผลผลิตจากน้ำมัน ทองคำสีดำ สร้างผลดีกว่าที่คิด

ชวนหาคำตอบ ปิโตรเคมี คืออะไร ? ดีอย่างไร ? ผลผลิตจากน้ำมัน ทองคำสีดำ สร้างผลดีกว่าที่คิด ทั้งในแง่เศรษฐกิจและชุมชน

ปิโตรเคมี คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบหลักมาจากปิโตรเลียม เช่น น้ำมัน หรือ ก๊าซธรรมชาติที่ขุดเจาะได้นำมาผ่านกระบวนการแปรรูป โดยอาศัยความร้อน ความดัน การทำปฏิกิริยาเคมี กลายเป็นสารตัวใหม่เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลากหลาย เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก ท่อพีวีซี เส้นใยต่างๆ

ด้วยคุณสมบัติที่ดี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจึงเข้ามามีบทบาทแทบทุกส่วนในชีวิตประจำวัน ช่วยทดแทนวัสดุธรรมชาติ จนทำให้เราแทบจะดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบายไม่ได้ถ้าไม่มีผลผลิตจาก ปิโตรเคมี เช่น

  • เส้นใยไนลอน เส้นใยโพลีเอสเตอร์ มีความเหนียว ยืดหยุ่น
  • ท่อพีวีซี ไม่เป็นสนิม
  • ถ้วย ชามพลาสติก ทนทาน ไม่แตกง่าย

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่

  1. ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในการก่อสร้างและผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เช่น ไม้ เหล็ก ฝ้าย ปูน หิน
  2. ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ เบา และขนส่งได้ง่าย จึงใช้พลังงานน้อยในการขนส่ง หรือ ขนส่งได้ในจำนวนที่มากขึ้น
  3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จากการต่อยอดไปเป็นสินค้าพลาสติกต่าง ๆ ทำให้สามารถลดการนำเข้าสินค้าบางประเภทได้
  4. ใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ได้ เช่น การเป็นสารตั้งต้นในยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ถุง-สายน้ำเกลือ,เข็มฉีดยา,อวัยวะเทียม)
  5. เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนรอบพื้นที่อุตสาหกรรม สร้างการจ้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน รวมถึงขับเคลื่อนให้คนในพื้นที่มีรายได้ ทั้งร้านอาหารและร้านขายของ
  6. สร้างชุมชนเข้มแข็ง เมื่อมีการจ้างงานก็จะลดการย้ายถิ่นฐานของชุมชน และทำให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งได้ ส่งเสริมให้ลูกหลานมีงาน-อาชีพในพื้นที่
related