svasdssvasds

7 ข้อห้ามผู้ใช้สิทธิ กาบัตรเลือกตั้ง 2566 ใครทำผิด คุก 10 ปี ปรับ 2 แสน

7 ข้อห้ามผู้ใช้สิทธิ กาบัตรเลือกตั้ง 2566  ใครทำผิด คุก 10 ปี ปรับ 2 แสน

กกต. เปิดเผยข้อห้าม เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้งบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต บัตรสีม่วง และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ บัตรสีเขียว ใครทำผิดตามหัวข้อเหล่านี้ มีโทษ

1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน   ทำผิดมีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้ง 2566 ใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง  มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

 
3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้ง 2566 ออกจากหน่วยเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ใน บัตรเลือกตั้ง 2566  มีโทษตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแตค่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 

เปิด 7 ข้อห้ามบัตรเลือกตั้ง 2566  ผู้ใช้สิทธิ ทำผิด คุก 10 ปี ปรับ 2 แสน

5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง 2566 ที่ลงคะแนนแล้ว 


6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 

related