svasdssvasds

ย้อนชม ป้ายหาเสียง เลือกตั้งญี่ปุ่น เล็กกะทัดรัด ไม่ต้องพิมพ์ติดทุกเสาไฟ

ย้อนชม ป้ายหาเสียง เลือกตั้งญี่ปุ่น เล็กกะทัดรัด ไม่ต้องพิมพ์ติดทุกเสาไฟ

ย้อนชม ป้ายหาเสียงญี่ปุ่น ในศึกเลือกตั้ง เล็กกะทัดรัด ที่ เกาะโอกินาวา เมื่อปี 2022 ไม่ต้องพิมพ์ติดทุกเสาไฟถนนให้โลกร้อน

ญี่ปุ่น หนึ่งในประเทศที่คนไทยไปเที่ยวมากที่สุดประเทศหนึ่ง เมื่อปี 2022 มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวา โดยหนึ่งในสิ่งที่เรามักพบเห็นในการเลือกตั้งคือ ป้ายหาเสียง แต่ที่ญี่ปุ่นนี้แตกต่างออกไปจากประเทศไทยพอสมควร

หาสังเหตุจากภาพการเลือกตั้งต่าง ๆ การติดป้ายหาเสียงญี่ปุ่นจะถูกจำกัดไม่ให้ทำลายทัศนียภาพของเมืองมาก ทั้งจากวินัยเรื่องความสะอาดและค่านิยมของสังคมที่ไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป้ายหาเสียงขนาดใหญ่

ป้ายหาเสียงญี่ปุ่น

ป้ายหาเสียงญี่ปุ่น

ป้ายหาเสียงญี่ปุ่น

สำหรับประเทศไทย ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เรามักเห็น ป้ายหาเสียง จำนวนมากถูกพิมพ์และนำมาติดตามเสาไฟ และต้นไม้ริมถนน ซึ่งเริ่มเป็นที่ถกเถียงกันว่า เมื่อเลือกตั้งเสร็จป้ายเหล่านี้จะถูกนำไปทำอะไรต่อ และจัดการอย่างถูกวิธี รีไซเคิลได้อย่างไร ด้วยจำนวนที่มากหลายคันรถนี้

กฎการติดป้ายหาเสียงของไทย

ประเทศไทย ในการเลือกตั้ง หานายกคนที่ 30 สำหรับพื้นที่หรือบริเวณที่ ป้ายหาเสียง จะติดตั้งได้นั้น ต้องเป็นลักษณะดังนี้ 

  • ต้องเป็นบริเวณพื้นที่อันเป็นสาธารณสถาน เช่น บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควรเพื่อติดแผ่นป้ายให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน
  • คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง
  • ไม่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน หรือยานพาหน
  • จะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร หรือการจราจร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชน เช่น ตอกหรือยึดแผ่นป้ายหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้หรือทรัพย์สินอื่นใด  
  • ผู้สมัครและพรรคการเมืองอาจติดตั้งแผ่นป้ายได้ ณ ที่ทำการพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละ 1 แผ่น  ให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 400 เซนติเมตร และขนาดความยาวไม่เกิน 750 เซนติเมตร

รถหาเสียงญี่ปุ่น

กลุ่มผู้สนับสนุนผู้สมัครในการเลือกตั้งญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ป้ายหาเสียงแบบไทย ที่ใช้ ฟิวเจอร์บอร์ด (Feature Board) และป้ายผ้าใบ หากประชาชนไปเก็บเองหลังการปิดหีบ ยังถือว่าเป็นการขโมยตามกฎหมาย เพราะป้ายทุกแผ่นผู้สมัครที่นำมาติดต้องมานำออกไปหลังการเลือกตั้งด้วย ดังนั้นหากแก้ที่ต้นเหตุ จัดสถานที่ติดป้ายให้ชัดเจนอย่างเท่าเทียมและลดปริมาณป้ายที่จะติด ก็จะสามารถแก้ได้ทั้งปัญหาประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อมไปได้ในตัว

related