svasdssvasds

โพลสถาบันพระปกเกล้า ชี้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มาแรงอันดับ 1 คนอยากได้เป็นนายกฯ

โพลสถาบันพระปกเกล้า ชี้  พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มาแรงอันดับ 1 คนอยากได้เป็นนายกฯ

สถาบันพระปกเกล้า ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย จำนวน 1,540 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย จำนวน 1,540 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566  
.

SPRiNG ได้เผยแพร่ โพลสถาบันพระปกเกล้า ในช่วงเวลา หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2566 ไปแล้ว โดย สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย 

โดยโพลสถาบันพระปกเกล้า  ใช้ จำนวน 1,540 ตัวอย่าง และ โพลสถาบันพระปกเกล้า  ทำการสำรวจ  ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566  


1. ประชาชนจะลงคะแนนเลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตของพรรคใด
            
เพื่อไทย   ร้อยละ     27.95    คะแนนเสียง* 10,184,288
ก้าวไกล    ร้อยละ      26.77    คะแนนเสียง* 9,754,280
รวมไทยสร้างชาติ    ร้อยละ     11.65 คะแนนเสียง*     4,244,842
ภูมิใจไทย   ร้อยละ     10.75 คะแนนเสียง*     3,915,774
พลังประชารัฐ    ร้อยละ     8.95    คะแนนเสียง*     3,260,210
ประชาธิปัตย์    ร้อยละ     4.98  คะแนนเสียง*     1,814,442
อื่นๆ    ร้อยละ     8.96    คะแนนเสียง*     3,264,824
รวมทั้งหมด   100.00     คะแนนเสียง*     36,438,661

*คำนวณจากการคาดการณ์จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณร้อยละ 75

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ประชาชนจะลงคะแนนให้แก่พรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
พรรค                   
ก้าวไกล  ร้อยละ 29.25     คะแนนเสียง*  10,659,407     จำนวนที่นั่งที่คาดว่าจะได้ 29
เพื่อไทย        ร้อยละ 29.13    คะแนนเสียง*  10,615,348     จำนวนที่นั่งที่คาดว่าจะได้ 29
รวมไทยสร้างชาติ    ร้อยละ 14.13    คะแนนเสียง*  5,148,397     จำนวนที่นั่งที่คาดว่าจะได้ 14
พลังประชารัฐ   ร้อยละ 7.80     คะแนนเสียง* 2,841,385     จำนวนที่นั่งที่คาดว่าจะได้8
ภูมิใจไทย   ร้อยละ 7.78    คะแนนเสียง*  2,835,260      จำนวนที่นั่งที่คาดว่าจะได้ 8
ประชาธิปัตย์      ร้อยละ 4.27    คะแนนเสียง* 1,555,888      จำนวนที่นั่งที่คาดว่าจะได้ 4
อื่นๆ  ร้อยละ 7.64    คะแนนเสียง* 2,782,975    จำนวนที่นั่งที่คาดว่าจะได้ 8
ทั้งหมด    ร้อยละ 100.00คะแนนเสียง*     คะแนนเสียง*  36,438,661    จำนวนที่นั่งที่คาดว่าจะได้ 100

*คำนวณจากการคาดการณ์จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณร้อยละ 75

3. ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง
    
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์        ร้อยละ 31.0
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร    ร้อยละ 25.2
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา    ร้อยละ 18.3
นายอนุทิน ชาญวีรกูล  ร้อยละ 6.4
นายเศรษฐา ทวีสิน  ร้อยละ 6.0
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ    ร้อยละ 3.8
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 3.5
อื่นๆ    ร้อยละ 5.7
รวมทั้งหมด  ร้อยละ    100.00

related