เลือกตั้ง 62 : ไม่ได้พลาด "กกต.กาญจนบุรี" แจงผู้สมัครเมืองกาญจน์เป็นผู้หญิงจริง

13 มี.ค. 2562 เวลา 14:15 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการเผยแพร่ข้อมูลความผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจกจ่าย ไปยังครัวเรือนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว ล่าสุดยังมีการระบุว่า ในแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต ที่สำนักงานกกต. รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ดาวน์โหลดเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและ ตรวจสอบว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด เพื่อให้สะดวกต่อการไปใช้สิทธิ์ ก็ยังพบว่ามีการลงข้อมูลผู้สมัครผิดพลาดโดย เป็นข้อมูลสมัคร ส.ส.เขต1 กาญจนบุรี ของพรรคประชาชนปฎิรูป (ปชช.) ที่ระบุชื่อ น.ส.ศิริพร เกิดสิน หมายเลข20 แต่ภาพของผู้สมัครกลับเป็นภาพคล้าย ผู้ชาย ไม่น่าใช่ผู้หญิงที่จะใช้คำนำหน้าว่า "นางสาว"

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบจากใบสมัคร ของผู้สมัครคนดังกล่าว ที่ได้เขียนด้วยลายมือตนเองและยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต 1 กาญจนบุรี ก็พบว่าใน(1) น.ส.ศิริพร ได้มีการทำเครื่องหมายขีดเส้นทับคำนำหน้าชื่อ นาย นาง และยศ เหลือเพียง"นางสาว"ที่เว้นไว้ ซึ่งเป็นที่รู้กันในทางปฏิบัติทั่วไปว่าผู้กรอกเอกสารประสงค์ ใช้คำนำหน้าตนว่า"นางสาว" และเมื่อผู้สื่อข่าว ได้โทรศัพท์ไปตามหมายเลขที่ระบุไว้ในใบสมัครของน.ส.ศิริพร ก็กล่าวยืนยันว่า ข้อมูลทั้งในเอกสารใบสมัครและในแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต ไม่ได้ผิดพลาดเพราะตนเป็นผู้หญิงจริงๆ ก็ต้องใช้คำนำหน้าว่า"นางสาว " ซึ่ง บุคลิกของตนจะคล้ายผู้ชายและไว้ผมซอยสั้นตามภาพถ่ายในใบสมัคร ที่ก็เป็นภาพถ่ายตัวจริงในปัจจุบัน