การเมือง ข่าว

“โหวตลับ” เลือกประธานรัฐสภา -ประธานวุฒิฯ

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยถึงวิธีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภา 2 คนว่า ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภานัดแรก วันที่ 24 พ.ค.2562 ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ มีการจัดเตรียมสถานที่ พร้อมรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแล้ว

สำหรับขั้นตอนในการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 กำหนดให้ลงคะแนน”เป็นการลับ” ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรใส่ในซองเอกสาร เพื่อให้ส.ส.เลือกบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อตามกระบวนการ ซึ่งผู้จะได้รับเลือกต้องมีเสียงสนับสนุนชั้นแรก ของส.ส.เกิน 20 คน หากมีการเสนอชื่อชิงตำแหน่งมากกว่า 1 คน ให้ใช้การลงคะแนนลับ

จากนั้น มีการตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน 5 คนเป็นตัวแทนพรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย ส่งตัวแทนมาตรวจนับและประกาศผล  โดยดำเนินการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อน จนแล้วเสร็จ จึงโหวตเลือกรองประธานคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ ด้วยวิธีการเดียวกัน คาดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควร

ในส่วนของบัตรลงคะแนน มีการประทับตราของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรไว้ จึงไม่สามารถทำปลอมบัตรออกเสียงได้  อีกทั้งขั้นตอนนับแต่การส่งบัตรให้ส.ส.ไปถึงหย่อนบัตรลงหีบ นับจำนวนส.ส.ที่เข้าร่วมมีการตรวจสอบตลอดเวลา ทั้งนี้ ในการประชุมและลงคะแนน ที่ประชุมชั่วคราว ได้เชิญนายชัย ชิดชอบ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่มีอายุสูงและอาวุโสที่สุด ทำหน้าที่ประธาน

สำหรับขั้นตอนเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธาน 2 คน ก็ใช้กระบวนการเดียวกับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยจะดำเนินการในเวลา 17.30 น. วันที่ 24 พ.ค. วันเดียวกัน ทั้งนี้ หากการเสนอชื่อชิงประธานวุฒิสภา ไม่มีคู่แข่งขัน บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ก็จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เลย