svasdssvasds

MEA เร่งนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ย้ำผู้รับเหมาลดผลกระทบ เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

MEA เร่งนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ย้ำผู้รับเหมาลดผลกระทบ เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

MEA ย้ำมาตรการควบคุมบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล จึงเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทั้งยังสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมช่วยปรับทัศนียภาพให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

MEA ในฐานะผู้ว่าจ้างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนในการก่อสร้าง โดยมีมาตรการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้าง มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของฝาบ่อ และผิวจราจรตลอดระยะพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง 2 ช่วงเวลาต่อวัน รวมถึงการจัดทีมงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขเหตุเร่งด่วน และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

MEA ยังมีการประชุมเน้นย้ำมาตรการควบคุมกับบริษัทผู้รับจ้างทุกโครงการ ฯ ให้ตรวจสอบดูแลบริเวณก่อสร้างตามมาตรฐานข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดการความสะอาดตรวจสอบและป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างหรือเศษดินไม่ให้ไหลเข้าไปในท่อระบายน้ำเด็ดขาดและต้องป้องกันดินไหลเข้าบ่อพักอันอาจทำให้ผิวถนนทรุดตัว 

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA , Line : MEA Connect , Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

related