svasdssvasds

DSI ออกหมายเรียก ดาราชื่อย่อ ป. คดี Forex-3D เข้ารับทราบข้อกล่าวหา

DSI ออกหมายเรียก ดาราชื่อย่อ ป. คดี Forex-3D เข้ารับทราบข้อกล่าวหา

DSI มีมติออกหมายเรียก 6 ผู้ต้องหา เข้ารับทราบข้อกล่าวหา คดี Forex-3D พร้อมเรียกดาราชื่อย่อ ป. เข้ารับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่ 2 ภายในต้นเดือน ต.ค. นี้

ตามที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ได้มีหนังสือแนะนําให้ดําเนินคดีกับบุคคล จํานวน 16 ราย  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษที่ 153/2562 และคดีพิเศษที่ 60/2564 กรณีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 273/2565

 

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 273/2565 ได้ร่วมกันแถลงผลการประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทางคดี โดยที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีมติให้เรียกบุคคล อีกจํานวน 6 ราย   ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายจากทั้งหมด 16 ราย ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษได้มีหนังสือแนะนําให้ดําเนินคดี  ให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2565

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนั้น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีมติให้เรียกบุคคลที่ปรากฎชื่อเป็นลูกข่าย (Downline)  ของนักแสดง  ที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ ให้เข้ามาพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ปากคําต่อไป  โดยในส่วนคดีพิเศษที่ 36/2563  ซึ่งเป็นการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกดารา ชื่อย่อ ป. (เป็นครั้งที่ 2)  ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 แล้ว  หากถึงกำหนดนัดไม่มาพบตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

related